ไม้ดอก
(87 เรื่อง)
การปลูกบัวหลวงตัดดอกและเทคนิคกระตุ้นดอกบัว
“บัว” เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับประเทศไทยดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอ และในปริมาณที่มาก โดยเฉพาะในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ที่สำคัญบัวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เกษตรกรจำนวนมากในหลายจังหวัดจึงยึดการปลูกบัวเป็นอาชีพหลัก และเนื่องจากบัวเป็นไม้น้ำ ลักษณะของแปลงปลูกจึงต้องมีการขังน้ำเหมือนทำนาข้าว
6 สิงหาคม 2558
การปลูกดาวเรืองตัดดอก
คุณสมจิตร วิทยะวิโรจน์ หลังจากที่ทำการปลูกผักมานานแล้วก็เห็นว่าดอกดาวเรืองก็น่าสนใจจึงได้ไปซื้อเบี้ยดอกดาวเรืองมา ในราคาเบี้ยละ 2 บาท นำมาปลูกในพื้น 10 ไร่ ทำการปลูกทั้งหมด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงสองเดือนกว่าๆ ก็สามารถเก็บดอกส่งขายได้ โดยสามารถเก็บดอกดาวเรืองได้นานถึง 2 เดือน อาทิตย์หนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้สามครั้ง การปลูกดาวเรืองถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายและสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับคุณสมจิตร ได้ประมาณ เดือนละ 1-2 หมื่นบาท
7 สิงหาคม 2555
การปลูกจำปาทองแซมสวนไม้ผลเพิ่มรายได้
การปลูกจำปาทองในสวนผลไม้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำเกษตรของพี่หมิ่น แซ่หลี พี่หมิ่นได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่หันมาปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ เหตุผลสำคัญก็คือตนเองได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในสวนของลุงนิล และได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ จึงมีความศรัทธาและสนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ใช้สอยในสวน และได้ทำการปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ของตนเองเรื่อยมา ในส่วนของพี่หมิ่นทำการปลูกต้นจำปาทองแซมในสวนผลไม้ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
20 เมษายน 2552
เทคนิคเก็บรักษาดอกมะลิให้นานขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมี
“ดอกมะลิ” เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็น คนไทยนิยมนำมาลอยในน้ำเย็นเพื่อดื่ม ปัจจุบัน “ดอกมะลิ” เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งเก็บดอกมะลิสำหรับร้อยพวงมาลัย ทำดอกไม้แห้ง และอุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเข้ายา (เป็นส่วนผสม) เพื่อรักษาโรคต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยรายย่อยหรือเก็บดอกมะลิไว้แล้วจำหน่ายไม่ทัน ทำให้ประสบปัญหาดอกมะลิเหี่ยว-ช้ำ และดอกมะลิบานเร็ว โดยส่วนใหญ่วิธีการเก็บรักษาดอกมะลิมักจะมีการใช้สารเคมีในการเก็บรักษา ซึ่งจะมีอันตรายต่อผู้ที่ทำการร้อยพวงมาลัย และผู้ที่ซื้อพวงมาลัย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณป้าจำเนียร ผู้ที่มีใจรักในการปลูกมะลิและได้ร้อยพวงมาลัยจำหน่ายเป็นงานอดิเรก มีวิธีในการเก็บรักษาดอกมะลิไม่ให้บานเร็วมาแนะนำดังนี้
15 มิถุนายน 2552
เทคนิคการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาดอกหน้าวัว
“ดอกหน้าวัว” เป็นไม้ตัดดอกที่มีความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งดอกหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกที่มีราคาค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้ปลูกดอกหน้าวัวจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บและรักษาดอกหน้าวัว เพื่อคงคุณภาพของดอกหน้าวัวและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ซึ่งมีเทคนิคดังต่อไปนี้
16 มีนาคม 2561
การดูแลรักษามะลิให้ปลอดโรครากเน่า-โคนเน่าและรอดจากหนอนกินใบในหน้าฝน
คุณ ประสงค์ ขันสาคร เกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิ อยู่ที่ 42/1 หมู่ที่3 ตำบลปากเเคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้ให้สัมภาณ์กับทีมงาน Farmr info ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการปลูกดอกมะลิ ในช่วงฤดูฝนผลผลิตดอกมะลิจะออกน้อยกว่าฤดูกาลอื่น และมีโรคที่ต้องระวังหลายโรค สำหรับราคาดอกมะลิในช่วงนี้อยู่ที่ 600-800 บาท/กิโลกรัม นอกจากนี้คุณประสงค์ยังฝากเตือนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรครากเน่า-โคนเน่า และ หนอนเข้ากัดกินใบมะลิ
9 สิงหาคม 2555
การกำจัดหอยทากในสวนกล้วยไม้
คุณเกรียงศักดิ์ ปลูกกล้วยไม้ไว้หลายต้นอย่างทะนุถนอม เป็นกล้วยไม้สกุลหวายซึ่งกว่าจะออกดอกต้องดูแลประคบประงมเป็นอย่างดี และในตอนนี้ประสบปัญหาในเรื่องของหอยทากตัวเล็กๆ หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า"หอยเดื่อ"เข้ามากัดกินใบและดอกไปจนกล้วยไม้หมดสวย จึงอยากทราบวิธีกำจัดหอยทากขนาดเล็กบนต้นกล้วยไม้
13 สิงหาคม 2552
หนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton bollworm)
หนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นแมลงที่ทำความเสียหายให้แก่พืชหลายชนิด แม้กระทั่งกุหลาบจะกัดกินดอก และเจาะเข้าไปอยู่ภายใน ทำความเสียหายให้ดอกกุหลาบจนขายไม่ได้ การระบาดมักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับหนอนกระทู้หอม
2 ตุลาคม 2557
การปลูกบัวหลวง
ึคุณชมพู่ แหลมกระโทก เกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แนะนำวิธีการปลูกบัวหลวง ซึ่งการปลูกบัวหลวงคล้ายกับการทำนาดำมีขั้นตอนการทำดังนี้
2 เมษายน 2561
การปลูกมะลิและพุดจีบร้อยมาลัย
นางชอุ่ม นวลเส้ง เกษตรกรในพื้นที่บ้านไม้แดง ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีอาชีพปลูกต้นมะลิและต้นพุด เพื่อเก็บดอกมาร้อยมาลัยขาย เป็นเวลา 10 กว่าปี โดยใช้พื้นที่รอบ ๆ บ้านประมาณ 1.5 ไร่ ปลูกดอกไม้ทั้ง 2 ชนิด เหตุผลที่เลือกปลูกดอกไม้เหล่านี้ เพราะปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก เป็นที่ยอมรับของตลาด มีราคาดี
21 มกราคม 2556
การปลูกบัวสวรรค์ตัดดอก
คุณชัย หรืออาแน แซ่ลี้ เกษตรกรผู้บากบั่นปลูกไม้ดอกมานานกว่า 10 ปี มีประสบการณืจากการปลูกดอกบัวสวรรค์ ดอกกระเจียว พีค๊อก ในช่วงฤดูหนาวก็จะปลูกคาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ ส่งไม้ดอกขายไปแล้วทั่วจังหวัดเชียงราย โดยดอกบัวสวรรค์ที่ปลูกอยู่ในขณะนี้มี 3 สายพันธุ์ คือ บัวสวรรค์สีชมพู สีขาว และบัวสวรรค์สีม่วง ดอกบัวสวรรค์ จะปลูกในพื้นที่ซ้ำเดิมไม่ได้ จำต้องมีการหมุนเวียนพืชอื่นปลูก เพื่อป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเชื้อรา
24 มกราคม 2556
การปลูกเบญจมาศตัดดอก
เบญจมาศ เป็น ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูก เลี้ยงและ ใช้กันอย่าง แพร่หลาย สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย แต่ถ้าปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็น จะได้ดอกที่มีคุณภาพดี ดอกมีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลากสี และหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็น ไม้กระถาง และไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย
29 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×