ไม้ดอก
(87 เรื่อง)
โรครากเน่ามะลิ(Root rot)
พืชที่เป็นโรครากจะมีลักษณะเน่าเปื่อย ที่โคนต้นจะพบเส้นใยสีขาว และใบจะมีอาการเหลืองและทิ้งใบ ต้นแห้งตาย
1 กันยายน 2551
โรคแอนแทรกโนสมะลิ (Anthracnose)
อาการเริ่มแรกขอพืชที่เป็นโรค คือ จะเริ่มมีจุดสีน้ำตาลอ่อนบนใบ และขยายใหญ่ออกไป ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแก่เห็นได้ชัด และเป็นรอยวงกลมซ้อนกัน เวลาอากาศชื้นบริเวณตรงกลางจะพบสปอร์เกิดเป็นหยดสีส้มอ่อน
1 กันยายน 2551
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและดอกทำให้ส่วนที่ถูกทำลายหงิกงอ แคระแกร็น
29 กรกฎาคม 2558
หนอนเจาะดอกมะลิ(Jessamine Flower caterpillar)
หนอนเจาะดอกจะเจาะกัดกินดอกทำให้ดอกเป็นรู และผิดรูปร่างหนอนดูดกิน น้ำเลี้ยงจากดอกจะทำให้กลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง
1 กันยายน 2551
ด้วงกุหลาบ (Rose beetle)
ด้วงกุหลาบจะเข้าทำลายกุหลาบโดยกัดกินใบจนพรุน หรือเว้าแหว่งทั้งต้น ทำให้ต้นโทรมหรือตาย โดยจะเข้าทำลายใบด้วยการกัดกินจนพรุน หรือ เว้าแหว่งทั้งต้น ทำให้ต้นโทรมหรือตาย ด้วงกุหลาบจะกัดกินใบกุหลาบในเวลากลางคืน ถ้าต้นกุหลาบยังเล็กอยู่หรือปลูกไม่กี่ต้น ก็จะถูกกัดกินจนใบพรุน หรือเว้าแหว่ง หมดทั้งต้น ทำให้ต้นโทรมและตายในที่สุด
6 สิงหาคม 2558
เพลี้ยอ่อนกุหลาบ (Aphids)
อาการของกุหลาบที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย ใบอ่อน ยอดอ่อน จะเป็นคลื่น และ พบว่ามีมดเข้ามากินน้ำหวานที่เพลี้ยคายออกมา พบว่ามีราดำเกิดขึ้นตามส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญของกุหลาบ เช่น ยอดอ่อย ใบอ่อน และ ดอกอ่อน เป็นต้น
6 สิงหาคม 2558
หนอนกระทู้หอม (Beet armyworm หรือ Onion Cutworm)
หนอนกระทู้หอม เป็นแมลงที่ชาวสวนผักรู้จักดี ในชื่อหนอนหลอดหอม หรือหนอนหนังเหนียว ตัวหนอนเมื่อออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีนิสัย เจาะมุดเข้าไปกัดกินในพืช เช่น ในใบหอม, กัดกินในดอกกุหลาบ ในยอดอ่อนของพืช ทำให้ยากแก่การสังเกตุ
6 พฤศจิกายน 2557
หนอนกระทู้ผัก (Commom Cutworm)
หนอนกระทู้จะเข้าทำลายใบกุหลาบโดยการกัดแทะผิวใบทำให้ใบเป็นรู เว้าแหว่ง
6 สิงหาคม 2558
โรคราแป้งกุหลาบ (Powdery mildew)
เป็นโรคที่เกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อนของกุหลาบ สังเกตุจากบริเวณเชื้อรามีขุยสีขาว ๆ ชื้นปกคลุม ทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ เนื้อใบที่ถูกทำลายจะพองออก ใบบิดงอ ถ้าถูกทำลายมาก ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงจนกระทั่งสีดำและใบจะร่วง ต้นแคระแกร็น และ ทรุดโทรมในที่สุด
6 สิงหาคม 2558
โรคใบจุดสีดำ (Black spot)
ใบกุหลาบส่วนล่าง ๆ จะเป็นจุดกลมขนาดเล็ก แล้วลุกลามขึ้นไปส่วนยอด ถ้าอากาศมีความชื้นสูง และผิวใบเปียกชื้นในฤดูฝน จุดกลมจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ใบจะมีสีเหลืองและร่วงก่อนกำหนด
6 สิงหาคม 2558
มะลิเฉลิมนรินทร์
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. แถลงข่าวเรื่องการค้นพบ ต้นมะลิเฉลิมนรินทร์ มะลิพันธุ์ไม้ใหม่ของโลก ว่า วว.ประสบความสำเร็จในการค้นพบมะลิพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทยที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
26 กรกฎาคม 2556
สูตรปุ๋ยเร่งโต สำหรับดาวเรือง
ดาวเรืองเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อการขายดอก และคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปลูกดาวเรืองเพื่อขายดอก ซึ่งในแต่ละรอบของการปลูกนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณทองสุขได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคุณลุงได้นำสูตรการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักรวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้เพิ่มศักยภาพในการปลูกนั่นเอง และจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุขนั้น คุณทองสุขได้แนะวิธีการในการทำน้ำหมักสูตรเร่งการเจริญเติบโตของดาวเรือง ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
7 สิงหาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×