ไม้ดอก
(87 เรื่อง)
การใช้ดาวเรืองกำจัดแมลงในแปลงพืชปลูก
ดอกดาวเรืองนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของไม้ตัดดอกตบแต่งอาคารเพื่อความสวยงามแล้ว ยังสามารถนำดอกดาวเรืองมาประยุกต์ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภท เพลี้ยชนิดต่างๆ อาทิ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น •เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน แมลงวันผลไม้ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ หนอนกะหล่ำ ด้วงปีกแข็ง ไส้เดือนฝอย หนอนผีเสื้อกะโหลก และ หนอนกะหล่ำปลี เหล่านี้เป็นต้น โดยมีวิธีในการใช้ดอกดาวเรืองเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12 มิถุนายน 2558
8,241
เร่งดอกกุหลาบ ด้วยปุ๋ยน้ำปัสสาวะ
การปลูกดอกกุหลาบอาจไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มปลูก แต่การปลูกให้ออกดอกสวยงามนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็คงไม่ยากจนเกินไป คุณอารันย์ เครือแสร์ เกษตรกรผู้ที่ปลูกต้นกุหลาบได้เปิดเผยเคล็ดลับดี ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการเร่งดอกกุหลาบด้วยน้ำปัสสาวะมาฝากให้กับผู้ที่ปลูกไว้ดูเล่นสวยงามหรือเกษตรกรที่ปลูกดอกกุหลาบไว้เพื่อการจำหน่ายซึ่งสามารถนำวิธีการดี ๆ แบบนี้ไปใช้ในแปลงกุหลาบได้จริง
6 พฤศจิกายน 2558
2,791
เทคนิคการขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว
การขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว นิยมใช้วิธีการชำแยกหน่อ เพราะเป็นการบังคับให้ดอกหน้าวัวแตกหน่อเร็วขึ้น และไม่ทำให้กลายพันธุ์ ไม่เหมือนการเพาะด้วยเมล็ดที่จะให้หน่อช้าแถมยังมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูงด้วย
9 มีนาคม 2561
3,728
การให้ปุ๋ยบัวหลวง
ผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกบัวหลายท่านคงจะสงสัยว่า การปลูกบัวจะทำการใส่ปุ๋ยกันอย่างไร เพื่อให้บัวที่ปลูกได้กินปุ๋ยกันอย่างถั่วถึง และเจริญเติบโตที่เหมือน ๆ กัน วันนี้คุณรังสรรค์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกบัว มีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยให้บัวมาบอกต่อกันไว้ดังนี้
23 ธันวาคม 2559
11,342
เพิ่มปริมาณผลผลิตดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
10 สิงหาคม 2555
5,331
การใช้ปูนแดงป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้
โรคเชื้อราในกล้วยไม้เป็นโรคที่คนรักกล้วยไม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับกล้วยเพราะว่าทำให้กล้วยไม้หมดความสวยงามและอาจจะทำให้กล้วยไม้ที่ปลูกไว้ตายได้ นายสมศักดิ์มีวิธีการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้ได้ดังนี้
24 ตุลาคม 2552
9,786
สูตรปุ๋ยเพิ่มสีสันกุหลาบให้สวยสด
กุหลาบเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และมีสีสันสดใสสวยงาม หลากสายพันธุ์ จึงนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิต และ ความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง
12 พฤษภาคม 2558
4,053
ยืดอายุไม้ตัดดอก-ตัดใบระหว่างรอการจำหน่าย ด้วยน้ำยาสูตรเด็ด ต้นทุนไม่ถึงร้อย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ตัดดอก-ตัดใบจำหน่ายให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่จะเดินทางมารับ ไปขายทอดตลาดหรือกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มักประสบกับปัญหาผลผลิตที่ตัดรอไว้นั้นมีอาการสลด และ เริ่มเหี่ยวเฉาไปภายในเวลาไม่นาน ยิ่งถ้าเป็นเกษตกรรายย่อยที่ไม่มีทุนซื้อหาตู้แช่ขนาดใหญ่มาใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตด้วยแล้ว คงจะหนีไม่พ้นปัญหาดังกล่าวเป็นแน่ โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะนี้ หากมีการเก็บรักษาผลผลิตหรือการจัดการผลผลิตที่ไม่ดีพอ ก็มีแต่จะเจ๊ากับเจ๊ง หรือ เป็นเหตุให้มีรายได้ลดลงไปได้อย่างแน่นอน
13 พฤษภาคม 2558
26,567
การเตรียมกาบมะพร้าว เพื่อใช้ปลูกกล้วยไม้หวาย
นายโกมล แจ่มผล อายุ 60 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ปัจจุบัน ยึดอาชีพการเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ อยู่ที่บ้านเลขที่ 144 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ประสบการณ์ในการเลี้ยงกล้วยไม้ 5 ปี โดยเริ่มต้นจากใจรัก และเลี้ยงเป็นงานอดิเรกมาก่อนหน้าแล้วหลายปี จึงผันตัวมาสู่วงการกล้วยไม้ ที่เริ่มแรก จะรับมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว และเริ่มเก็บรวบรวมเอาไว้ศึกษา เพื่อเป็นความรู้แก่ตนเอง ปัจจุบัน เริ่มผสมเกสร และเพาะกล้วยไม้รุ่นใหม่ ให้ได้สีสันแปลกออกไป กล้วยไม้ที่ต้องใช้ความชำนาญในการดูแล คือ กล้วยไม้ตระกูลหวาย แคททรียา สกุลช้าง รวมถึงแวนด้า กล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ รองเท้านารี ฟาแลน บางสายพันธุ์ลุงโกมลยังไม่ชำนาญมากนัก ก็เน้น เอาไว้ศึกษา ลักษณะนิสัยของกล้วยไม้ และการดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เทคนิคการดูแลเฉพาะสายพันธุ์ และมีเทคนิคและสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมกาบมะพร้าวก่อนนำไปปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งมีเทคนิคและขั้นตอนดังนี้
14 มีนาคม 2556
6,907
ยืดอายุดอกไม้ปักแจกันให้นานขึ้นด้วยเกลือแกง
ดอกไม้ที่ถูกตัดออกมาจากต้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการตกแต่งสถานที่ให้งดงาม เจริญตา เจริญใจต่อผู้พบเห็น มักมีอายุการใช้งานไม่ยาวนานนัก แต่ถ้ามีเทคนิคการดูแลที่ดี เช่น มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน หมั่นเล็มตัดก้านออกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และ การใส่สารบางอย่างลงไปในน้ำหล่อแจกัน ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้อีก ซึ่งนอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับยืดอายุการใช้งานดอกไม้ปักแจกันให้นานขึ้นได้ด้วยเกลือแกง ที่ใช้ได้ผลดีเช่นเดียวกัน
3 กันยายน 2556
4,048
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×