เห็ด
(1 เรื่อง)
สูตรน้ำหมักกำจัดหนอนแมลงวันในก้อนเชื้อเห็ด
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาแมลงต่างๆโดยเฉพาะแมลงวันเข้าไปวางไข่ในก้อนเชื้อเห็ด เมื่อเกิดเป็นหนอนก็จะกัดกินทำลายก้อนเชื้อเห็ด คุณลอยภิรมย์ สอนสูญ ผู้มีอาชีพเพาะเห็ดและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดก็เป็นอีกบุคคลหนึ้งที่ประสบปัญหานี้เช่นเดียกัน จึงได้คิดค้นสูตรนำหมักเพื่อกำจัดหนอนที่อยู่ในก้อนเชื้อเห็ดและแนะนำวิธีการทำให้ดังนี้
21 มีนาคม 2561
2,535
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×