เห็ด
(9 เรื่อง)
เห็ดนางรม-นางฟ้า
วิธีกระตุ้นเห็ดนางรม-นางฟ้า ให้ออกดอกพร้อมกันทั้งชุด
เรื่องของการเพาะเห็ดนั้น กล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้เพาะโดยแท้ นอกจากเกษตรกรจะสามารถเลือกชนิดเห็ดที่ชอบ ระยะเวลา ปริมาณที่เพาะได้ตามความสมัครใจ และความพร้อมได้แล้ว เกษตรกรบางรายยังเลือกที่จะบังคับให้เห็ดทะยอยออกดอกให้ได้เก็บทุกวัน เพื่อให้ได้เงินทุกวันและไม่ให้ล้นตลาด ในขณะที่เกษตรกรอีกคนอาจเลือกที่จะบังคับให้เห็ดออกดอกเป็นชุดๆ พร้อมๆกัน เพื่อให้เก็บได้คราวละมากๆ จะได้ไม่เสียเวลา และใช้วิธีหมุนเวียน(กรณีมีก้อนเห็ดมาก) ส่วนวิธีการบังคับดอกนั้น เฉพาะเห็ดนางฟ้า- นางรม ทำได้หลายวิธีทั้งใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน แต่จะขอแนะนำไว้เฉพาะวิธีการงดน้ำ ซึ่งใช้ได้ผลดีกับเห็ดนารม-นางฟ้าและเป็นวิธีการจัดการที่สะดวก
2 ธันวาคม 2559
9,317
กลเม็ดเคล็ดลับในการบ่มเชื้อ-เปิดดอกเห็ดนางรมและนางฟ้า
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "กลเม็ด เคล็ดลับในการบ่มเชื้อ-เปิดดอกเห็ดนางรม/นางฟ้า" ไว้ดังนี้
13 ตุลาคม 2557
3,634
น้ำหมักจุลินทรีย์จากขาเห็ด
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์?หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม?รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย
11 กันยายน 2560
641
เห็ดนางฟ้าดอกฝ่อแห้งเหลืองหลังเปิดดอก
เห็ดนางฟ้าภูฐานเปิดก้อนใหม่ ออกดอกยังไม่ทันได้เก็บ มีอาการ แห้ง ฝ่อ ทั้งที่รดน้ำปกติมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอกปกติ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
24 พฤศจิกายน 2554
12,025
กระตุ้นดอกเห็ด-เพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการทำความสะอาดหน้าก้อนเพาะเห็ด
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า ของคุณสมสิน สินจุลจินดา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด จาก ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่ให้ไว้มีดังนี้
19 มีนาคม 2553
4,267
การจัดการก้อนเชื้อและเทคนิคเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรม
การเพาะเลี้ยงเห็ดจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการก้อนเชื้อเห็ด และผลเสียอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากเชื้อฝ่อ เน่า ตาย เส้นใยไม่เดิน เห็ดไม่ออกดอก ผลผลิตน้อย หรือ มีเชื้อราเข้าทำลายเส้นใยเห็ด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลคุ้มค่าต่อหน่วยการลงทุน และเพื่อให้ได้เห็ดนางรมที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคคความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม ซึ่งมักจะพบมากมาย ดังนี้
5 พฤศจิกายน 2552
3,666
การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมหลังเปิดดอก
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าต้องการให้เส้นใยเห็ดเจริญดี ออกดอกดก ก็ต้องเริ่มจากตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ให้มีธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการเกิดดอกของเห็ด ด้วยการเพิ่มเติมอาหารเสริมและธาตุอาหารต่างๆ ลงไปในขั้นตอนของการเตรียมก้อนเพาะเชื้อเห็ด ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และนอกจากวีดังกล่าวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ ด้วยการเติมปุ๋ยให้ก้อนเชื้อเห็ด ที่ทำการเปิดดอกแล้ว ซึ่งมีวิธีการปฎิบัติดังนี้
16 ธันวาคม 2553
4,606
ปัญหาในการเพาะเห็ดนางรมและวิธีการแก้ไข
อาจกล่าวได้ว่าเห็ดนางรมเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีผู้นิยมเพาะเลี้ยง และบริโภคเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องมาจากลักษณะนิสัยที่เพาะเลี้ยงง่าย รสชาติดี ตลาดกว้างขวาง จึงทำให้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่าย สร้างรายได้ หรือ เพิ่มแหล่งอาหารให้ครัวเรือน แต่ในการเพาะเห็ดนางรมในโรงเรือน มักจะประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นการรู้จักสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องจึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาที่มักพบในการเพาะเห็ดนางรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอาการผิดปกติดังนี้
16 ธันวาคม 2553
6,830
การเปิดดอกเห็ดนางรม-นางฟ้า เทคนิคเร่งการเกิดดอก
โดยปกติเห็ดนางรม-นางฟ้าจะใช้ระยะเวลาในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถ หรือบางครั้งอาจจะเลย 1 เดือนออกไปประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะนำมาเปิดดอกไ ด้จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณสังวาลย์ เต่าทอง เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ซึ่งคุณสังวาลย์ ได้เทคนิคและวิธีการดีๆ ที่จะช่วยให้เห็ดนางฟ้าออกดอกได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นและจะทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ราคาดี ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
1 ตุลาคม 2555
3,516
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.44 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×