เห็ด
(6 เรื่อง)
เห็ดนางรม-นางฟ้า
สูตรอาหารเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าให้ผลผลิตดีที่เชียงราย
คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรหญิงคนเก่ง จากจังหวัดเชียงราย เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของการเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดที่เหมาะสมกับลักษณะอากาศของภาคเหนือแล้วพบว่า สามารถเพาะเห็ดได้หลายอย่าง จึงเริ่มจากการทำก้อนเชื้อเห็ดจำหน่ายเสริมรายได้ และขยายไปสู่การเพาะเห็ดจำหน่ายควบคู่ไปด้วย โดยการทำก้อนเชื้อเห็ดนั้นมีพื้นฐานคล้ายๆกัน อาจมีบางส่วนผสมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แล้วแต่สูตรของผู้เพาะเห็ด แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกใช้ส่วนผสมไปตามวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเหมาะสมต่อสภาพอากาศ จึงทำให้เห็ดที่ได้ออกมาคุณภาพไม่เหมือนกัน แต่ที่คุณเจนจิราได้ทำอยู่นี้ ค่อนข้างจะให้ผลผลิตดีเหมาะสำหรับการเพาะเห็ดในสภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้
3 เมษายน 2553
5,813
สูตรอาหารเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรม- นางฟ้า
ชั่งฟางข้าวให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม แล้วนำมาวางกับพื้นซึ่งจะเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินก็ได้ จากนั้นเกลี่ยฟางให้กระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด ความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร
23 มีนาคม 2553
5,898
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมในท่อนไม้
วิธีการนี้เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เพราะเห็ดชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตในไม้เนื้ออ่อนได้เป็นอย่างดี ดอกเห็ดที่เกิดบนท่อนไม้สามารถเจริญอยู่ได้นาน 5-7 วัน โดยไม่เน่าเสียผลผลิตที่ได้ค่อนข้างสูง
5 พฤศจิกายน 2552
6,328
การเพาะเห็ดนางรมฮังการี แบบฉบับชาวนาโหนด
ในปัจจุบันเกษตรกรต้องเข้าใจถึงผู้บริโภค และการเพาะเห็ดฮังการีแบบฉบับนาโหนดก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำได้ง่าย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ นำไปทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ รวมทั้งยังให้ประโยชน์ด้านใยอาหารเสริมสร้างสุขภาพ เพราะปลอดสารพิษ คุณบุญทิพย์ จันทร์เอียด เป็นเกษตรกรที่คิดค้นเทคนิควิธีการเพาะเห็ดฮังการีมาดัดแปลงตามแบบฉบับของบ้านนาโหนดโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยวิธีง่ายๆและปราศจากสารเคมีจนประสบความสำเร็จ จึงสรุปองค์ความรู้ในการผลิต ดังต่อไปนี้
9 สิงหาคม 2555
4,668
การเพาะเห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้า เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมเพาะกันมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี
28 มกราคม 2556
4,118
การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าในขี้เลื่อยไม้ฉำฉา
กลุ่มเกษตรพัฒนา เกษตรผสมผสานบ้านป่าเปา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีคุณกระสาย จันต๊ะ ประธานกลุ่มฯและคุณจันทร์เพ็ญ ตัวลือ ฝ่ายวิเคราะห์และวิทยากรกลุ่ม ได้กล่าวกับทีมงานว่า ทางกลุ่มได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการศึกษาดูงานจากกลุ่มศูนย์เรียนรู้อื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ภายในกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผักปลอดสารตามฤดูกาล การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง รวมไปถึงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอน เป็นต้น
4 มกราคม 2556
4,469
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×