เห็ด
(4 เรื่อง)
เห็ดนางรม-นางฟ้า
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม-นางฟ้าในโรงเรือน
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน จำเป็นต้องทำก้อนอาหาร ซึ่งมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เห็ดต้องการ ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำดังนี้
14 มีนาคม 2552
37,826
รวมสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมในถุงพลาสติก
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีการดัดแปลงมาจากสูตรของกรมวิชาการเกษตรได้มีการคิดค้นทดลอง จนได้สูตรอาหารที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรม หากแต่จะมีความต่างกันตรงที่อาหารเสริมและปริมาณส่วนผสมที่ใช้ไม่เหมือนในแต่ละสูตรอาจไม่เหมือนกัน นั่นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้ผลิตเห็ด และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของผู้ผลิตเห็ด และ วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นด้วย
9 พฤศจิกายน 2552
2,980
เก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางรม-นางฟ้าได้นานขึ้น ด้วยอาหารสูตรนี้
การเพิ่มอาหารเสริมบางอย่างเข้าไปในก้อนเพาะเห็ดจะเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวเห็ดนางรม/นางฟ้าออกไปได้เนิ่นนานขึ้นอีก ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดได้นานขึ้นหากเทียบกับการใช้อาหารเพาะเห็ดตามสูตรปกติ ซึ่งคุณสุกัญญา สะอาดโฉม เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะเห็ด ได้ทำการคิดค้นและทดลองเสริมอาหารเข้าไปในก้อนเห็ด จนประสบความสำเร็จ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยอาหารเสริมที่คุณสุกัญญา ใส่เพิ่มเข้าไปในสูตรอาหารเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า นั้นได้แก่ กระถิ่นป่น ข้าวโพดป่นทำให้สูตรอาหารนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงช่วยยืดอายุการออกดอก ของเห็ดให้เนิ่นนานออกไปจากเดิมได้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดสูตรอาหารดังนี้
1 พฤศจิกายน 2559
5,764
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม-เห็ดนางฟ้า
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า" ไว้ดังนี้
15 ตุลาคม 2557
14,777
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×