เห็ด
(182 เรื่อง)
ลักษณะของเชื้อเห็ดฟางที่ดี
การเลือกซื้อเชื้อเห็ดฟางเพื่อให้ได้ เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับราคามีหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบดังนี้ คือ
17 มกราคม 2556
การใช้ตะไคร้หอมกำจัดแมลงหวี่-แมลงวันในโรงเรือนเพาะเห็ด
จากปัญหาที่พบกันโดยส่วนใหญ่จากการเพาะเห็ดนั้น คือ โรค รา ชนิดต่างๆ แต่แมลงศัตรูพืชก็เป็นพาหะที่สำคัญและต้องกำจัดให้หมดไป เพราะถ้าแพร่ระบาดอยู่มากจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มีผลกระทบต่อเห็ดที่เพาะเอาไว้ได้ง่าย แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้พบประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงหาวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชในเห็ดด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ที่มีอยู่ในชุมชน และไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผู้ใช้ด้วย เลยได้นำตะไคร้มากำจัด เพราะจุดเด่นของตะไคร้ คือ กลิ่นที่ฉุน สามารถไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก สามารถกำจัดได้ง่ายๆและได้ผลเร็ว ด้วยหลักและวิธีการดังนี้
19 เมษายน 2553
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคเชื้อราในเห็ด
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้
19 เมษายน 2553
สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดแมลงกัดกินดอกเห็ด
เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดทั่วไป มักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูเห็ด ซึ่งมีทั้งไร และ หนอนแมลงวัน เข้ากัดกินให้เส้นใยเห็ดได้รับความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อผลผลิตที่จะได้รับมากมาย เมื่อจะทำการกำจัดศัตรูเห็ดเหล่านั้น ก็อยากจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในเห็ด เนื่องจากเห็ดเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น ถ้ามีการใช้สารเคมีก็อาจส่งผลไปถึงผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งตัวผู้ใช้เองด้วยเช่นกัน หากจะปล่อยทิ้งไว้ก็มีแต่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย และเกิดการแพร่ระบาดทั่วไปในโรงเรือน แต่วันนี้คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรหญิงคนเก่ง ผู้ผลิตเห็ดเป็นอาชีพ จากจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าปัญหานี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยุ่งยากด้วยน้ำหมักสูตรเด็ด สูตรนี้
3 เมษายน 2553
สูตรอาหารเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าให้ผลผลิตดีที่เชียงราย
คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรหญิงคนเก่ง จากจังหวัดเชียงราย เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของการเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดที่เหมาะสมกับลักษณะอากาศของภาคเหนือแล้วพบว่า สามารถเพาะเห็ดได้หลายอย่าง จึงเริ่มจากการทำก้อนเชื้อเห็ดจำหน่ายเสริมรายได้ และขยายไปสู่การเพาะเห็ดจำหน่ายควบคู่ไปด้วย โดยการทำก้อนเชื้อเห็ดนั้นมีพื้นฐานคล้ายๆกัน อาจมีบางส่วนผสมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แล้วแต่สูตรของผู้เพาะเห็ด แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกใช้ส่วนผสมไปตามวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเหมาะสมต่อสภาพอากาศ จึงทำให้เห็ดที่ได้ออกมาคุณภาพไม่เหมือนกัน แต่ที่คุณเจนจิราได้ทำอยู่นี้ ค่อนข้างจะให้ผลผลิตดีเหมาะสำหรับการเพาะเห็ดในสภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้
3 เมษายน 2553
การเตรียมวัสดุเพาะการบ่มเส้นใยและการเปิดดอกเห็ด(ฟาร์มเส้นทางเห็ด)
การเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติก เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดเข็มเงินเข็มทอง เป็นต้น ผู้ผลิตสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการเพาะเห็ดได้ เช่น ฟางข้าวสับ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งการเพาะเลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติกจัดได้ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงที่สามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ให้แก่เกษตรกร ได้เป็นอย่างดี
23 กันยายน 2551
การเพาะเห็ดฟางในกระสอบ
ปัจจุบันวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทยมีจำนวนมาในแต่ละปี และหาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่น ถ้าซื้อก็มีราคาถูก อาทิ ฟางข้าว เศษขี้ฝ้ายกากหรือเปลือกมันสำปะหลัง ชานอ้อย เปลือกถั่วเขียว เปลือกถั่วเหลืองและทะลายปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
4 ธันวาคม 2551
การเพาะเห็ดตับเต่าแบบอาศัยธรรมชาติ
วันนี้ขอแนะนำการเพาะเห็ดห้าหรือเห็ดตับเต่าแบบอาศัยธรรมชาติของพ่ออินผ่อง แก้วดำ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
25 มีนาคม 2553
สูตรอาหารเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรม- นางฟ้า
ชั่งฟางข้าวให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม แล้วนำมาวางกับพื้นซึ่งจะเป็นพื้นซีเมนต์หรือพื้นดินก็ได้ จากนั้นเกลี่ยฟางให้กระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด ความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร
23 มีนาคม 2553
การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มน้ำมัน
นางบุญน้อย อินทร์นิมิตร แกนนำเกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดทำโครงการ “เพาะเห็ดทะลายปาล์ม” ขึ้นมา เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน และ ได้ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่า
5 กุมภาพันธ์ 2552
รวมเทคนิคการผลิตเห็ดหูหนูบนขอนไม้
นับตั้งแต่เริ่มมีการเพาะเห็ดหูหนูในประเทศไทย ได้มีการใช้วิธีการเพาะเห็ดในไม้เนื้ออ่อน โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนเช่น ไม้แคและไม้มะม่วง โดยจะเลือกใช้ไม้ที่มีลำต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตร จะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 5-6 เดือน ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตประมาณ 5-8 กิโลกรัมต่อการเพาะในขอนไม้ 1 ท่อน
22 มีนาคม 2553
กระตุ้นดอกเห็ด-เพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการทำความสะอาดหน้าก้อนเพาะเห็ด
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า ของคุณสมสิน สินจุลจินดา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด จาก ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่ให้ไว้มีดังนี้
19 มีนาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×