เห็ด
(182 เรื่อง)
วิธีทดสอบเห็ดมีพิษ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานเห็ด ไม่ว่าจะเป็นเห็ดที่มีขายตามท้องตลาด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดหอม ฯลฯ หรือผู้ที่ชอบรับประทานเห็ดที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือภายในท้องถิ่น บางครั้งหากเราหาเห็ดที่มีอยู่ตามธรรมชาติมารับประทาน ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจกลายเป็นโทษแก่ร่างกายเพราะทานเห็ดที่มีพิษเข้าไป และทำให้มีอาการปวดหัว มึน คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตไปก็เป็นได้
7 กรกฎาคม 2560
เทคนิคกระตุ้นดอกเห็ดยานางิให้ออกเร็วขึ้น
เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีตลาดผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 150-200 บาท จึงเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการผลิตกันมาก เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และ ยังมีการเพาะเลี้ยงกันไม่มากเนื่องมาจากมีข้อจำกัดในการผลิต เนื่องจากเป็นเห็ดเมืองหนาว หรือ เป็นเห็ดที่ต้องการอุณหภูมิต่ำหรือต้องการความหนาวเย็นในการเจริญเติบโตหรือการสร้างดอก ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการผลิตเห็ดยานางิให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดก็คือการผลิตดอกให้ออกมาเรียวยาว และวิธีกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
29 ตุลาคม 2558
วิธีการกำจัดไรเห็ดในโรงเรือน
ไรเป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าแมลงทั่วไป มีหลายชนิด บางชนิดกินเส้นใยของเห็ดราเป็นอาหาร การเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิม เช่น ทำในโรงเรือน มีโอกาสสะสมไรมากจนระบาดทำความเสียหาย หากจัดการไม่เหมาะสมจะสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จำนวนมาก สาเหตุของโรคเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น โรงเรือนไม่สะอาด การผลิตไม่สะอาด หรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดติดมาด้วย
23 กันยายน 2559
การกระตุ้นเห็ดฟางให้ออกดอกในฤดูหนาว (เพาะในโรงเรือน)
ช่วงฤดูหนาวจัดเป็นช่วงเวลาแห่งการปราบเซียน ของผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญและการเกิดดอกของเห็ดฟาง จึงทำให้เส้นใยรวมตัวเป็นดอกเห็ดได้ยาก ด้วยธรรมชาติขิงเห็ดฟาง ที่จะชอบอากาศร้อนชื้น จึงทำให้ในช่วงฤดูหนาวมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่ความต้องการบริโภคกลับมีอย่างต่อเนื่อง
27 มิถุนายน 2559
แหนมเห็ดตุ้มจิ๋ว ซื้อทานก็อร่อย ทำทานเองก็ง่าย ทำสร้างรายได้ก็ดีเยี่ยม
ในปัจจุบัน มีเกษตรกรได้หันมาทำให้สวนเห็ดอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเห็ดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก จึงส่งผลให้มีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก อีกทั้งสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับเกษตรกรอีกด้วย แต่ในเห็ดบางชนิดไม่สามารถเก็บรับประทานได้นาน จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนเกิดแนวคิดที่จะแปรรูปวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับครอบครัวและชุมชน โดยสวนเห็ดดอกลำดวน ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
30 มิถุนายน 2560
น้ำหมักฮอร์โมนตีนเห็ด เพิ่มขนาดและน้ำหนัก
เกษตรผู้เพาะเห็ดก็มักจะประสบกับปัญหาการเพาะเห็ดหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแมลงที่เข้ามารบกวน และอีกปัญหาหนึ่งคือเห็ดออกดอกช้าดอกเห็ดมีขนาดเล็กมีน้ำหนักไม่ค่อยดี ทำให้เกษตกรขายไม่ค่อยได้ราคา คุณเจนจิรา จึงได้เปิดเผยน้ำหมักฮอร์โมน ที่ผลิตจากตีนเห็ดที่เราตัดแต่งเห็ดก่อนนำไปจำหน่ายซึ่งในแต่ละครั้งจะมีเศษตีนเห็ดและเห็ดที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้เนื่องจากดอกเล็กเกินไปไม่สวยบ้างจำนวนมากนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมนจากตีนเห็ดในครั้งนี้
2 ธันวาคม 2559
น้ำหมักจุลินทรีย์จากขาเห็ด
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์?หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม?รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย
11 กันยายน 2560
เห็ดตับเต่า (เห็ดผึ้งหรือเห็ดเผิ่ง)
เห็ดตับเต่า เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะดอกค่อนข้างใหญ่ หมวกเห็ดมนทรงกระทะคว่ำ ผิวมัน เนื้อแข็ง ดอกสีน้ำตาลเข้ม ด้านล่างหมวกมีสปอร์กลมเล็ก ๆ สีเหลือง ก้านหมวกอวบใหญ่ยาว 4 - 8 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 4 ซม. โคนก้านหมวกโป่งเป็นกระเปาะ ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เมื่อผ่าดูเนื้อในเห็ดถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว เห็ดตับเต่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวภาคเหนือและภาคอีสาน จะนิยมรับประทานกันมาก มีความต้องการของตลาดสูง ปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนู จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อถึงที่ให้ราคาสูงมีการซื้อ ? ขาย ถึงกิโลกรัมละ 80 -120 บาท ทางภาคเหนือเรยกว่า "เห็ดห้า" เนื่องจากมักเจอเห็ดตับเต่าอยู่ใต้ต้นหว้า(ต้นห้า) ทางภาคอีสานเรยกว่า "เห็ดผึ้ง" หรือ "เห็ดเผิ่ง" เพราะเมื่อนำเห็ดตับเต่าไปประกอบอาหาร สีของน้ำแกงจะเหมือนสีน้ำผึ้ง
24 กรกฎาคม 2558
เห็ดนางฟ้าดอกฝ่อแห้งเหลืองหลังเปิดดอก
เห็ดนางฟ้าภูฐานเปิดก้อนใหม่ ออกดอกยังไม่ทันได้เก็บ มีอาการ แห้ง ฝ่อ ทั้งที่รดน้ำปกติมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอกปกติ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
24 พฤศจิกายน 2554
กระตุ้นการออกดอกเห็ดหอมด้วยเทคนิคการให้น้ำระบบสปริงเกอร์
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอมหลายคนมีปัญหาเรื่องที่เห็ดหอมนั้นชอบอากาศเย็นและทำให้ไม่สามารถปลูกในพื้นที่อุณหภูมิที่อากาศร้อนจัดได้ ส่วนมากการปลูกเห็ดหอมจะมีมากในแถบภาคเหนือ และส่วนภาคอีสานเองก็มีที่จังหวัดเลย ซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างหนาวและอากาศคล้ายกัน และปัญหามากที่ทำให้เกษตรกรขาดทุน ในการเพาะคือ เห็ดหอมมักไม่ออกดอก เนื่องจากอุณหภูมิเป็นเหตุ ซึ่งปัญหานี้คุณวิชัย ชาวนา ประธานกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมบ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรื่อ จ.เลย มีทางออกให้สำหรับเกษตรกร ด้วยเทคนิคง่ายคือ ปรับอุณหภูมิโดยใช้น้ำนั่นเอง
14 ธันวาคม 2552
การเพาะเห็ดฟางในสุ่มไก่
การเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเพาะแบบกองเตี้ยการเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำแล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของผู้เพาะรวมทั้งวัสดุที่ใช้เพาะ ก็ใช้ได้หลากหลายอย่าง ตามที่มีในท้องถิ่น เช่นฟางข้าว ผักตบชวา ต้นกล้วยแห้ง ไส้นุ่น เปลือกถั่ว หรือกากมันสำปะหลังซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่านั่นเองที่สำคัญการเพาะเห็ด นอกจากจะเป็นการผลิตอาหารในครอบครัวแล้วยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เสริม ในช่วงว่างจากฤดูการทำนาและวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดินหรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผักได้อีกด้วยคุณบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรผู้รู้มาแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางทำเห็ดในสุ่มไก่
16 มกราคม 2556
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้วเราจะมีฟางข้าวที่เหลือจากการทำนาเป็นจำนวนมาก ประมาณได้ว่า พื้นที่ทำนา 1 ไร่ ถ้าได้ข้าวเปลือก100 ถัง จะมีฟางเหลือประมาณ 3,000 กิโลกรัม ซึ่งจะเพาะเห็ดฟางได้ถึง 300 กิโลกรัมถ้าราคาเห็ดฟางกิโลกรัมละ 50-90 บาทจะได้เงินถึง 15,000 ? 27,000 บาทดังนั้น การเพาะเห็ดฟาง จึงเป็นการใช้ฟางที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้มากการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย เป็นวิธีการที่ได้ประยุกต์มาจากการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง
17 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×