เห็ด
(182 เรื่อง)
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอาชีพการเพาะเห็ดนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดได้เป็นอย่างดี โดยการใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการเพาะเลี้ยงเห็ดก็สามารถเพาะเลี้ยงได้ภายในครัวเรือนและนอกจากนั้นยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุการเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกถั่วหรือเปลือกผลไม้ เป็นต้น นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการเพาะเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากหากเกษตรกรให้ความสนใจก็สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งคุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ (เจ้าพนักงานการเกษตร) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ผู้มีความชำนาญการด้านการเพาะเห็ด ดูแลในเรื่องการเพาะเห็ด ทำการทดลองค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเห็ดให้มีคุณภาพและยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเห็ดหลากหลายชนิด จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดเพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจแต่ขาดความรู้ได้นำไปใช้ในการเพาะเห็ดต่อไป ดังนี้
24 เมษายน 2555
ดอกเห็ดหงิก
จากการลงพื้นที่ ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของคุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผู้จัดการฟาร์ม และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ด โดยเฉพาะเรื่องอาการผิดปกติของเห็ดที่เพาะ ซึ่งเกษตรกรที่เพาะเห็ดส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับเห็ดที่เพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรค แมลง และ การจัดการด้านความชื้น หรือ อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีเกษตรกรโทรศัพท์มาปรึกษาค่อนข้างมาก และส่งผลต่อผลผลิตของเห็ดโดยตรง ซึ่งหนึ่งในอาการผิดปกติดังกล่าวก็คือ ปัญหาของดอกเห็ดหงิกงอ มาดูแนวทางการแก้ไขเห็ดดอกหงิก กับเทคนิคดีๆ จากฟาร์มเส้นทางเห็ดกันครับ
20 เมษายน 2555
การเพาะเห็ดขอนขาว
เห็ดขอนขาวก็เป็นเห็ดป่าอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนานำมาเพาะเลี้ยงให้เป็นเห็ดเมืองได้สำเร็จ นอกเหนือจากเห็ดตีนแรดและเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างแล้ว เนื่องจากเห็ดขอนขาวเป็นเห็ดซึ่งให้ผลผลิตสูงพอสมควร เพาะเลี้ยงและดูแลง่ายราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือประมาณกิโลกรัมละ 40-50 บาท แต่ว่าต้องผลิตให้ถูกช่วงไม่ไปซ้ำกับช่วงที่เห็ดป่าออก ก็จะได้ราคาสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน เห็ดชนิดนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สำหรับภาคอื่น ๆ นั้น ต้องรอให้มีการส่งเสริมและแนะนำให้รู้จักเห็ดชนิดนี้มากขึ้น ก็คงจะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคต
28 มกราคม 2556
การเพาะเห็ดในขอนไม้ ลงทุนน้อย...รายได้งาม
เทคนิคการเพาะเห็ดในขอนไม้ที่ เป็นภูมิปัญญาที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ ของคุณสมาน พันธ์วิไล ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ แต่ใช้ท่อนไม้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดแทนการทำก้อนเชื้อ ด้วยวิธีการใช้สว่านเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ที่มีการตัดแต่งเป็นท่อนๆ จากนั้นจึงนำเชื้อเห็ดเศรษฐกิจที่ต้องการนำมาเพาะหยอดลงไปในรูที่เจาะ และเพาะบ่มเส้นใยคล้ายกับการเพาะเห็ดทั่วไป จะได้ดอกเห็ดสดไว้เป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน หรือจะนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริม ก็ได้เช่นกันเพาะวิธีนี้ เป็นวิธีที่ลงทุนน้อย แต่รายได้งาม ทำหนึ่งครั้ง สามารถเก็บดอกเห็ดได้นานต่อเนื่อง 1-2 ปี และยังใช้เพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เกือบทุกชนิด เช่น เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดขอนขาว ฯลฯ
20 เมษายน 2555
การกำจัดไรขาวใหญ่ในโรงเรือนเพาะเห็ด
ไรเป็นสัตว์ตัวเล็กกว่าแมลงทั่วไป มีหลายชนิด บางชนิดกินเส้นใยของเห็ดราเป็นอาหาร การเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิม เช่น ทำในโรงเรือน มีโอกาสสะสมไรมากจนระบาดทำความเสียหาย หากจัดการไม่เหมาะสมจะสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จำนวนมาก สาเหตุของโรคเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น โรงเรือนไม่สะอาด การผลิตไม่สะอาด หรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดติดมาด้วย
20 เมษายน 2555
เพาะเห็ดหอมในท่อนไม้เมเปิ้ล
การเพาะเห็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดไหน โดยเฉพาะเห็ดหอม ก็มีคนนิยมเพาะมากเช่นกัน ซึ่งการเพาะเห็ดหอมส่วนใหญเราก็จะเห็นเพาะเห็ดในถุงพลาสติก แต่ครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนการเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกมาเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้เมเปิ้ลแบบง่ายๆ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
25 พฤษภาคม 2555
การเพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาวเสริมรายได้
การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมที่มีต้นทุนไม่สูงมากนัก สามารถใช้วัสดุ และแรงงานในครัวเรือนได้ ในขณะที่ให้ผลตอบแทนสูงและทำได้ตลอดปี จึงนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทำนาหรือปลูกพืชอื่นเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี นำโดยคุณเพิก กองศรี และคุณอุษา กุลาราช ได้บุกลงพื้นที่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อไปพบกับกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านหนองปลาไหล ในการขอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดขอนขาวเสริมรายได้ มาเผยแพร่ต่อบน www.rakbankerd.com ดังรายละเอียดต่อไปนี้
8 พฤษภาคม 2555
สูตรมาตรฐานอาหารเพาะเห็ด
ปัจจุบันเห็ดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกษตรกรในหลายๆพื้นที่มีความสนใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพราะสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัว หากมีความรู้และความสามารถในการผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพ ซึ่งทางด้านงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการและลดต้นทุน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรายได้เพิ่มเติม คุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์ฯ ได้เป็นผู้ดูแลงานการผลิตเห็ดคุณภาพและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งมีการจัดการอบรมและเผยแพร่ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเห็ดของเกษตรกร
3 ตุลาคม 2555
สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดบด(เห็ดลม,เห็ดกระด้าง)
เห็ดกระด้างหรือเห็ดบด(อีสาน) เห็ดลม(เหนือ) มีลักษณะหมวกเห็ดเป็นรูปกรวยลึกสีขาวนวล หรือสีน้ำตาลอมเทา เหนียวคล้ายหนัง ขอบงอลง ผิวมีขนสั้นๆสีน้ำตาล ดอกอ่อนมีขอบบางเนื้อในเห็ดเป็นสีขาวหม่น มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะเวลาเก็บใหม่ๆถ้าอยู่ใกล้จะได้กลิ่นหอมชัดเจน ปัจจุบันสามารถนำมาเพาะในถุงพลาสติกได้
28 พฤษภาคม 2555
การให้อาหารเสริมเพิ่มผลผลิตเห็ดขอนขาว
เจ้าหน้าที่ Farmer Info สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว ในรายการ Happy farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 .. คุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว เล่าว่า ตนได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะเห็ดขอน โดยคุณบุญยศ มีแนวคิดเริ่มแรกในการทำเกษตรก็คือ ต้องการสร้างรายได้เสริม จึงลองเพาะเห็ดแบบพอเพียง รายได้พออยู่พอกิน ทำตามความสามารถและกำลังที่ทำได้ ที่สำคัญคือ ทำแล้วมีความสุข โดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตมีความสุขกับชีวิตที่พอเพียงในปัจจุบัน
3 ตุลาคม 2555
กระตุ้นดอกเห็ดฟาง ด้วยอาหารจากเศษเห็ดฟาง
ช่วงนี้เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดฟางน่าจะดีใจได้ เพราะอากาศร้อนชื้นแบบนี้แหละที่เห็ดฟางจะให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ มองไปในท้องตลาดเห็ดฟางก็เริ่มจะมีมากขึ้น แต่ราคาก็ยังคงทรงตัวระหว่างกิโลกรัมละ 90-120 บาท วันนี้ทีม ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี จะได้มาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟาง นั้นก็คือ คุณจันทร์ ธงศรี เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยทำการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มซึ่งได้ศึกษาการเพาะเห็ดฟางมาจากหลายๆพื้นที่ และประสบความสำเร็จ สามารถทำรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้ และวันนี้จะได้มาร่วมพูดคุยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน เรื่องเทคนิคการเร่งและกระตุ้นให้เห็ดฟางออกดอกดี และดอกโตตามที่ตลาดต้องการ ในรายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
19 มิถุนายน 2555
ระวังกินเห็ดป่า อาจเจอเห็ดพิษ
นายแพทย์สาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเตือนชาวบ้าน หลังฝนตกต่อเนื่อง เห็ดป่าออกรอบสอง ให้ระวังในการบริโภคเห็ดป่า อาจบริโภคเห็ดมีพิษถึงตายได้
23 สิงหาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×