เห็ด
(182 เรื่อง)
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยใช้ขี้เลื่อยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
การเพาะเห็ดฟางจากขี้เลื่อยก้อนเชื้อเห็ดเก่า ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนในการเพาะเห็ดฟางได้เป็นอย่างดี จากการที่เกษตรกร ผู้เพาะเห็ดหลายท่าน ที่ทำการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว หลายท่าน อยากจะนำก้อนเห็ดเก่า ไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งบางท่าน อาจจะนำไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือบางท่าน อาจจะนำไปทำอย่างอื่น แต่ในส่วนของ ด.ต.สมพงษ์ ดีอาสา เกษตรกรผู้โดดเด่นในด้านการเพาะเห็ดฟาง จังหวัดนครนายก นั้น ได้นำก้อนเชื้อเห็ดเก่าไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปทำการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อเป็นการลดต้นทุน และนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
11 กุมภาพันธ์ 2553
20,930
เทคนิคผลิตเห็ดฟางให้ดอกโตได้น้ำหนักดี
การเพาะเห็ดฟางสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันดี คือการเพาะเห็ดฟางแบบในโรงเรือน แบบกองเตี้ย และเพาะแบบในตะกร้า ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางพบอยู่บ่อยครั้งคือ ดอกเห็ดฟางที่ออกมามีลักษณะดอกเล็ก ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยลง วิธีในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องพึ่งยาหรือฮอร์โมน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเห็ดฟางดอกเล็กและไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟางในทุกรูปแบบ
18 มีนาคม 2553
19,219
การเพาะเห็ดแครงร่วมกับการเลี้ยงด้วงสาคู
หากใครเลี้ยงด้วงสาคูด้วยกะละมังอาจนึกสงสัยว่าเห็ดแครงกับด้วงสาคูมาเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่หากเลี้ยงด้วงสาคูด้วยท่อนลานแล้วละก็จะทราบดีว่า
6 กรกฎาคม 2555
4,222
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
คุณพ่อผาย สร้อยสระกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มอีโต้น้อย บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อายุ 80 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตร 95 ไร่ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดตั้งกลุ่มอีโต้น้อย ทำการเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ชาวบ้านและเกษตรกร ซึ่งในครั้งนี้ได้แนะนำทีมงานทำการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วยแห้ง ด้วยวิธีการดังนี้
19 มกราคม 2553
16,093
เห็ดฟางม้วนเสื่อทำง่าย เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย
การทำเห็ดฟางม้วนเสื้อ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ หรือมีพื้นที่อย่างจำกัด ไม่สามารถทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟางได้ ซึ่งถือว่าการผลิตเห็ดฟางม้วนเสื่อ นั้น เป็นอีกหนึ่งเทคนิค ที่ ด.ต. สมพงษ์ ดีอาสา เกษตรกรผู้โดดเด่นในด้านการเพาะเห็ดฟาง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ทำการทดลองขึ้น เพื่อเปลี่ยนวิธีการเพาะเห็ด ให้เหมาะกับพื้นที่ที่ตนมีอยู่ โดยด.ต.สมพงษ์ บอกว่า การทำเห็ดฟางม้วนเสื่อนั้น ใช้พื้นที่ไม่มาก ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการเพาะเห็ดฟางไว้สำหรับรับประทานเองในครอบครัว และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้
23 ธันวาคม 2552
10,567
เห็ดดอกใหญ่ - ผลผลิตเพิ่ม ด้วยปุ๋ยขี้ม้า
ลุงหยุด แช่มประเสริฐ เกษตรกรผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดจำหน่าย กล่าวว่า ปกติแล้ว ถ้าก้อนเชื้อเห็ดที่ผลิตรุ่นแรกๆไม่มีส่วนผสมของปุ๋ยขี้ม้าในก้อนเชื้อเห็ดก็ออกดอกได้ แต่เมื่อได้ทดลองใส่ปุ๋ยขี้ม้าลงไปในก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่างๆแล้วผลผลิตของก้อนเชื้อเห็ดนั้นก็จะเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและดอกเห็ดนั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเอง ดังนั้น คุณลุงหยุดจึงได้นำปุ๋ยขี้ม้ามาเป็นส่วนประกอบในก้อนเชื้อเห็ดที่ผลิตจำหน่ายเสมอ เช่น ก้อนเห็ดหลินจือ ก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น จึงได้นำเอาเทคนิคนี้บอกกล่าวกันในรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
18 มิถุนายน 2556
5,229
น้ำหมักชีวภาพดับกลิ่นทะลายปาล์มก่อนเพาะเห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มน้ำมัน นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรสวนปาล์มนิยมทำเป็นอาชีพเสริม และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และสำหรับเทคนิคในการเพาะนั้นมีหลากหลายวิธี หลากหลายขั้นตอน แต่วิธีที่เหมือนกันทุกรายก็คือการล้างทะลายปาล์มก่อนหว่านเชื้อเห็ดฟางนั่นเอง
7 มกราคม 2556
2,341
กระตุ้นดอกเห็ดหอมด้วยระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์
เห็ดหอมแม้จะเป็นพืชที่ทำรายได้ที่สวยงามได้มากก็จริง หากแต่ความสมบูรณ์ของดอกเห็ดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเห็ดมีสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งข้อจำกัดนี้ คุณวิชัย ชาวนา เกษตรกรบ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย มีเทคนิคการให้น้ำเพื่อกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอกมากขึ้นมาฝากเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอม ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านการสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ famer info ขอนแก่น FM 97.50 MHz ถึงเคล็ดลับการให้น้ำเห็ดหอมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกดี มีดังนี้
7 มกราคม 2556
2,582
การกระตุ้นก้อนเห็ดขอนขาวที่แห้งหรือเก่าให้ออกดอกเพิ่มขึ้น
นายสวอง สุขเจริญ เกษตรกรตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีความเชี่ยวชาญในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดทั้งขอนขาว ขอนดำ ยานางิ นางฟ้าฮังการี นางฟ้าภูฏาณ เป่าหื้อ กระด้าง หูหนูขาว หูหนูดำ เป็นต้น ในวันนี้มีวิธีการกระตุ้นก้อนลมแห้งเห็ดขอนขาวให้ออกดอกเพิ่ม มาฝากเกษตรกรกัน
8 กุมภาพันธ์ 2556
11,977
ทำเห็ด..ต้นทุนต่ำ รับมือแอลพีจีแพง
รัฐบาลประกาศลอยตัวราคาแก๊สหุงต้ม อาชีพเกษตรกรที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้อง...โดนหางเลขไปแบบเต็มๆ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด ต้องใช้เชื้อเพลิงผลิตไอน้ำไปนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเพาะเห็ด ป้องกันเชื้อโรคเข้าไปทำลายเชื้อเห็ด
26 กุมภาพันธ์ 2556
2,345
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×