พืชไร่
(4 เรื่อง)
มันเทศ
ข้าวเกรียบมันเทศ สูตรเด็ด อร่อยสำเร็จรูป กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบ้านบุเปือย
จากปัญหาผลผลิตมันเทศล้นตลาดจนราคาตกต่ำ จากเดิม กก.ละ 10-15 บาท ลดลงมาเพียง กก.ละ 1 บาท และเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการตลาด ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันคิดค้นหาแนวทางการแปรรูปมันเทศเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตขายได้ราคาตกต่ำ จนมาลงตัวที่ข้าวเกรียบมันเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
25 กุมภาพันธ์ 2557
18,043
การผลิตเอทานอลจากมันเทศ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าปริมาณน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดการนำเข้าปริมาณน้ำมัน เอทานอล หรือ เอทธิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่างหวาน หัวผักกาดหวาน มันฝรั่งและมันเทศ เป็นต้น สามารถนำเอทานอลที่ผลิตจากพืชดังกล่าวนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็น แก๊สโซฮอล์ หรือนำมาผสมกับน้ำมัน ดีเซล เป็น ดีโซฮอล์ ในต่างประเทศมีการผลิตเอทานอลจากพืชจนประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกาผลิตเอทานอลจากแป้งข้าวโพด ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล ส่วนประเทศไทยในขณะนี้มีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่พบว่าทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีปริมาณจำกัด เนื่องจากนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
23 ธันวาคม 2554
8,705
กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรม แป้งจากบัว-มันเทศ ทดแทนแป้งสาลี
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนั้น ล้วนทำมาจากแป้งสาลี ทำให้ความต้องการแป้งสาลีสูงมากอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากแป้งสาลีต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียเงินตราในการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ฉะนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้ศึกษา วิจัยพืชที่มีศักยภาพสามารถผลิตเป็นแป้งขึ้นมาทดแทนแป้งสาลี
4 กุมภาพันธ์ 2557
2,887
ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบมันสร้างอาชีพ
เผือกหรือมันเทศเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เป็นอาหารบำรุงสุขภาพและให้พลังงานไปพร้อมๆกัน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปแตสเซียม วิตามินบี1 โปรตีน วิตามินซี และที่สำคัญสุด ๆ ที่น่าสนใจคือ ธาตุเหล็ก และฟลูออไรด์ ในปริมาณที่สูงจะช่วยป้องกันฟันผุและทำให้กระดูกแข็งแรงได้เป็นอย่างดี และยังหารับประทานได้ง่ายมีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ราคาจำหน่ายก็ไม่แพง อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจึงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย การนำเผือกหรือมันเทศมาแปรรูปเป็น ข้าวเกรียบ นั้นสามารถทำเพื่อรับประทานภายในครอบครัวหรือจำหน่ายเพื่อหารายได้ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเช่นกัน
19 มกราคม 2561
827
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×