พืชไร่
(13 เรื่อง)
ถั่วเขียว
ป้องกันแมลงศัตรูถั่วเขียวในโรงเก็บ ด้วยใบอ่อนขี้เหล็ก
จากการสัมภาษณ์คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชจำพวกด้วงศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียว ด้วงถั่วเขียวเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก จะทำลายเมล็ดโดยวางไข่ที่ผิดเมล็ดถั่วเขียว เมื่อหนอนฟักออกจากไข่แล้วจะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อภายในเมล็ด จนทำให้เมล็ดถั่วเขียวเสียหาย เกษตรกรผู้ปลูกก็เกิดสภาวะขาดทุนจากผลผลิตที่ขายไม่ได้
11 กันยายน 2557
2,401
โรครากปม (Root Knot)
โรครากปม(Root Knot)ที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตของถั่วเขียวลดต่ำลง การเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยในระยะที่ถั่วเขียวอายุยังน้อย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าเมื่อถั่วเขียวมีอายุมาก
20 พฤศจิกายน 2555
1,936
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และ หนอนม้วนใบ
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ หนอนทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกลุ่มกัน ถ้าระบาดช่วงต้นอ่อน ต้นถั่วเขียวจะตาย และเมื่อโตขึ้นแยกกลุ่มออกกัดกินใบ แต่ถ้าระบาดตอนต้นโตหรือระยะออกดอกติดฝัก ถั่วเขียวจะชะงักการเจริญเติบโต ดอกและฝักถูกทำลายทำให้ผลผลิตลดลง
22 พฤศจิกายน 2555
2,765
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ทำให้ยอดอ่อนหงิกงอ ฝักอ่อนบิดเบี้ยว ใบอ่อนหงิกงอร่วง ต้นแคระแกร็น ใบที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและน้ำตาลในที่สุด สำหรับเพลี้ยอ่อนมูลของเพลี้ยอ่อนจะเป็นอาหารของราดำ ทำให้มีราดำมาเจริญเติบโตปกคลุมเต็มไปหมด การระบาดของเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมักรุนแรงในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งบางแห่งผลผลิตลดลงถึง 80%
22 พฤศจิกายน 2555
2,241
โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคราแป้ง เป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ จะอาศัยความชื้นในบรรยากาศและบนผิวใบเข้าสู่เนื้อใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด
22 พฤศจิกายน 2555
3,199
โรคใบเหลือง (Mungbean yellow mosaic virus)
โรคใบเหลืองถั่วเขียว(Mungbean yellow mosaic virus)สามารถถ่ายทอดได้โดยแมลงหวี่ขาว (Bemisiatabaci) ซึ่งสามารถถ่ายทอดเชื้อได้ในเวลาสั้นมาก
20 พฤศจิกายน 2555
1,436
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น จะเข้าทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโต คือ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน โดยจะเจาะเข้าไปทำลายท่อน้ำ ท่ออาหารของต้นถั่วทำให้ต้นถั่วชะงักการเจริญเติบโตและตายไป เมื่อผ่าลำต้นถั่วดูจะพบว่าไส้กลวง (หรือท่อน้ำท่ออาหาร) เป็นสีน้ำตาล
20 พฤศจิกายน 2555
952
โรคพุ่มแจ้ (Witches broom)
ถั่วเขียวที่เป็นโรคพุ่มแจ้ (Witches' broom)จะชะงักการเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านออกเป็นพุ่มแจ้ คล้ายไม้กวาด ใบที่แตกใหม่จะมีขนาดเล็กผิดปกติ ต้นที่เป็นโรคจะแตกกิ่งก้านและใบดกมากมาย
22 พฤศจิกายน 2555
1,654
โรครากดำหรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)
โรครากดำ หรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)พบระบาดทำความเสี่ยหายกับต้นถั่วเขียวในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ในแปลงที่เป็นโรคจะพบว่าฝักถั่วเขียวจะแก่ก่อนแปลงที่ไม่เป็นโรค เมล็ดที่ได้จะลีบและไม่สมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงมาก นอกจากนี้เชื้อสาเหตุของโรคนี้ยังอาจทำให้คุณภาพของเมล็ดเสียหายได้ โดยเฉพาะการติดไปกับเมล็ดถั่วเขียวผิวดำที่ส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้ถั่วเขียวผิวดำที่มีเชื้อรา เน่า เมื่อนำไปเพาะเป็นถั่วงอก
22 พฤศจิกายน 2555
1,437
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora Leaf Spot)
โรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นโรคที่พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่มีการปลูกถั่วเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูฝน ถั่วเขียวที่เป็นโรครุนแรง ฝักจะลีบ ขนาดของเมล็ดเล็กลง อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 40%
22 พฤศจิกายน 2555
3,920
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×