พืชไร่
(13 เรื่อง)
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 เกิดจากความฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ซึ่งได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถั่วเขียวผิวดำให้มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงและเหมาะสมต่อการเพาะถั่วงอก
14 กรกฎาคม 2552
11,225
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1
วันที่รับรอง : 15 มิถุนายน 2555 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
11 ตุลาคม 2555
3,967
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 2
วันที่รับรอง : 25 กรกฏาคม 2548 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
16 ตุลาคม 2555
984
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72
วันที่รับรอง : 24 เมษายน 2543 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
16 ตุลาคม 2555
5,071
ถั่วเขียวพันธุ์ มทส 1
วันที่รับรอง : 16 มิถุนายน 2542 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
17 ตุลาคม 2555
1,611
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36
วันที่รับรอง : 25 ตุลาคม 2534 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
3,620
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2
วันที่รับรอง : 19 มีนาคม 2533 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
1,992
ถั่วเขียวพันธุ์ มอ 1
วันที่รับรอง : 19 ธันวาคม 2531 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
1,360
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 60
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2530 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
1,202
ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2
วันที่รับรอง : 11 เมษายน 2529 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
5,529
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×