พืชไร่
(1 เรื่อง)
ถั่วเขียว
การปลูกถั่วเขียวหลังนา คุณภาพดี
ลุงเที่ยง สินปักษา เกษตรกรบ้านยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเพราะเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ประจำปี 2551 จ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องวิธีการปลูกถั่วเขียว กำจัดหนอนเขียว และโรครากเน่าในถั่วเขียว ให้ได้ประสิทธิภาพ ดังนี้
25 กันยายน 2555
4,532
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×