พืชไร่
(29 เรื่อง)
ต้มถั่วเขียวให้สุกเร็วและหอมอร่อย
การต้มถั่วเขียวรับประทาน อาจดูไม่ยุ่งยากแต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการต้มค่อนข้างนาน โดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการแช่ถั่วเขียวไว้ในน้ำ 1 คืนก่อนนำมาต้มเพื่อย่นระยะเวลาในการต้ม
3 เมษายน 2557
30,766
เพิ่มรสชาติและความหอมอร่อยให้ถั่วซีกทำไส้ขนม ด้วยวิธีการหุงสุก
ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก หรือ ถั่วซีก เป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นส่วนผสมหลัก ของไส้ขนมหรือตัวขนมไทยได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ลุกชุบ ถั่วแปบ ขนมเทียน ขนมไหว้พระจันทร์ เม็ดขนุน ทองเอก เต้าส่วน ฯลฯ เป็นต้น ไม่ว่าจะนำ ถั่วซีกมามาประกอบเป็นเมนูใดๆ ก็ตาม จำต้องมีการเปลี่ยนแป้งที่แข็งของถั่วซีก ให้สุกหรือนุ่มก่อนเสมอ ซึี่งโดยปกติทั่วไปแล้ว จะนิยมนำมานึ่งแบบข้าวเหนียว แต่คุณสมมาต พลครบุรี เจ้าของร้านขนมเปี้ยะปักธงชัย กลั้บมีเทคนิคที่ต้างไปจากเดิมในการเตรียมถั่วซีก เพื่อนำมาใช้เป็นไส้ขนมเปี้ยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
16 มิถุนายน 2557
12,505
ป้องกันแมลงศัตรูถั่วเขียวในโรงเก็บ ด้วยใบอ่อนขี้เหล็ก
จากการสัมภาษณ์คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชจำพวกด้วงศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียว ด้วงถั่วเขียวเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก จะทำลายเมล็ดโดยวางไข่ที่ผิดเมล็ดถั่วเขียว เมื่อหนอนฟักออกจากไข่แล้วจะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อภายในเมล็ด จนทำให้เมล็ดถั่วเขียวเสียหาย เกษตรกรผู้ปลูกก็เกิดสภาวะขาดทุนจากผลผลิตที่ขายไม่ได้
11 กันยายน 2557
2,501
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36
วันที่รับรอง : 25 ตุลาคม 2534 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
3,830
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 เกิดจากความฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ซึ่งได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถั่วเขียวผิวดำให้มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงและเหมาะสมต่อการเพาะถั่วงอก
14 กรกฎาคม 2552
11,528
โรครากปม (Root Knot)
โรครากปม(Root Knot)ที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตของถั่วเขียวลดต่ำลง การเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยในระยะที่ถั่วเขียวอายุยังน้อย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะสูงกว่าเมื่อถั่วเขียวมีอายุมาก
20 พฤศจิกายน 2555
1,997
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และ หนอนม้วนใบ
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ หนอนทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกลุ่มกัน ถ้าระบาดช่วงต้นอ่อน ต้นถั่วเขียวจะตาย และเมื่อโตขึ้นแยกกลุ่มออกกัดกินใบ แต่ถ้าระบาดตอนต้นโตหรือระยะออกดอกติดฝัก ถั่วเขียวจะชะงักการเจริญเติบโต ดอกและฝักถูกทำลายทำให้ผลผลิตลดลง
22 พฤศจิกายน 2555
2,848
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ทำให้ยอดอ่อนหงิกงอ ฝักอ่อนบิดเบี้ยว ใบอ่อนหงิกงอร่วง ต้นแคระแกร็น ใบที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและน้ำตาลในที่สุด สำหรับเพลี้ยอ่อนมูลของเพลี้ยอ่อนจะเป็นอาหารของราดำ ทำให้มีราดำมาเจริญเติบโตปกคลุมเต็มไปหมด การระบาดของเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมักรุนแรงในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งบางแห่งผลผลิตลดลงถึง 80%
22 พฤศจิกายน 2555
2,297
โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคราแป้ง เป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ จะอาศัยความชื้นในบรรยากาศและบนผิวใบเข้าสู่เนื้อใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด
22 พฤศจิกายน 2555
3,319
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2
วันที่รับรอง : 19 มีนาคม 2533 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
17 ตุลาคม 2555
2,105
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×