พืชไร่
(308 เรื่อง)
การปลูกสบู่ดำ
การใช้น้ำมันในเครื่องยนต์ดีเซลจากพืชค้นพบโดยชาวเยอรมันชื่อ Dr. Rudolf Diesel เมื่อปี ค.ศ. 1911 จึงได้มีการตั้งชื่อ เพื่อเป็นเกียรติว่า"เครื่องยนต์ดีเซล" ต่อมามีการนำน้ำมันสบู่ดำมาใช้ กับเครื่องยนต์ดีเซลครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศมาลี( Mali)แต่ความนิยมและความสะดวกในการใช้น้ำมันจากใต้ผิวโลก ทำให้ การใช้น้ำมันจากพืชจำกัดอยู่ในบางประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากประสบปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำมันทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา ทำให้มีการสนใจและศึกษาการนำน้ำมันจากพืชต่างๆ รวมถึงต้นสบู่ดำมาใช้ประโยชน์กันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น ประกอบกับมี การปลูกกันอย่างอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งในแถบทวีปแอฟริกา
5 สิงหาคม 2556
การปลูกงา
งาเป็นพืชไร่น้ำมันเสริมรายได้ให้เกษตรกรเนื่องจากลงทุนต่ำ ใช้เวลาปลูกสั้น และทนแล้งได้ดี มีตลาดกว้างขวาง และราคาดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนหรือหลังพืชหลัก งาจึงเป็นพืชที่นิยมในระบบการปลูกพืช งาถูกใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากเมล็ดงามีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 85 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 17-18 เปอร์เซ็นต์ มีสารต้านทานอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง ไม่หืนง่าย งาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง
6 สิงหาคม 2551
ละหุ่ง (Castor Bean)
ละหุ่งเป็นไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร ใบเดี่ยว รูปผ่ามือกว้างและยาว 15-30 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด เป็นดอกแยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู เปลือกเมล็ดสีน้ำตาล มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับพันธุ์ละหุ่ง
6 สิงหาคม 2551
ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3 คัดได้จากการผสม (FORT LAMY x เชียงใหม่ 60) F3 x เชียงใหม่ 60 ในปี 2528 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีสืบประวัติ ปีละ 3 ครั้ง ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน เพื่อให้ได้ถั่วเหลืองผิวดำที่มีการปรับตัวได้ดีและผลผลิตสูง โดยคัดเลือกจากลักษณะการติดฝักดก ฝักสมบูรณ์ แล้วนำเข้าประเมินผลผลิตในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2533-2540
24 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ 7016 กับพันธุ์สุโขทัย 1 ซึ่งได้ทำการผสมพันธุ์เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่ชั่วที่ 3-6 ปีละ 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่าง พ.ศ. 2527-2528 เพื่อให้ต้านทานโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูปลูกตามธรรมชาติ รวมทั้งการติดฝักและเมล็ดที่สมบูรณ์ ในชั่วที่ 5 และ 6 จนมีความสม่ำเสมอกันดีภายในสายพันธุ์ จึงทำการประเมินผลผลิตโดยการเปรียบเทียบพันธุ์ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ.2529-2536
24 พฤศจิกายน 2554
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความต้านทานโรค เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และ โรคใบจุดนูน กับพันธุ์ IAC 13 ที่นำเข้ามาจากประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เมล็ดโต และการเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง ในปี 2530 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ คัดเลือกรุ่นลูกโดยวิธี modified single seed descent และคัดเลือกเป็นสายพันธุ์ตั้งแต่ชั่วที่ 2-7 ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่างปี 2531-2533 เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เจริญเติบโตดี ติดฝักดกและมีลักษณะที่ต้านทานโรคในแต่ละฤดูปลูก ผ่านการประเมินผลผลิตตั้งแต่ปี 2533-2538
24 พฤศจิกายน 2554
หนอนชอนใบ
หนอนชอนใบถั่วเป็นแมลงศัตรูชนิดหนึ่งของถั่วเหลือง ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม แมลงศัตรูชนิดนี้ระบาดทำความเสียหายทำให้ใบร่วงหมดทั้งต้นได้
16 พฤศจิกายน 2555
ลูกประคบสมุนไพร แก้ปวดเมื่อย
ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณแตกต่างกันนำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ ตำพอแตก ใช้สดหรือทำให้แห้ง นำมาห่อหรือบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงต่าง ๆ เช่น ทรงกลม สำหรับใช้นาบ หรือกดประคบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ถ้าเป็นลูกประคบสมุนไพรแห้ง ก่อนใช้ต้องนำมาพรมน้ำแล้วทำให้ร้อนโดยนึ่ง ช่วยรักษาอาการต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดี
19 มกราคม 2553
ข้าวฟ่างเมล็ดสีขาว สุพรรรณบุรี2,สุพรรณบุรี3
ข้าวฟ่าง Sorghim (Sorghum bicolor (L.) Moench) เป็นธัญพืชที่สำคัญอันดับที่ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เลย์ ข้างฟ่างมีลักษณะเด่น คือ มีความสามารถในการทนแล้งสูง จึงนิยมปลูกในท้องที่ที่มีปริมาณน้ำฝนจำกัด ใบและต้นข้างฟ่าง จะเหี่ยวและแห้งช้ากว่าข้าวโพด เนื่องจากมีสารคล้าย ขี้ผึ้งเคลือบผิวใบและลำต้น ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ นอกจากนี้ข้างฟ่างยังมีระบบรากมากกว่าข้าวโพด จึงหาน้ำและอาหารได้ดีกว่า แหล่งปลุกข้าวฟ่างส่วนใหญ่เป็นบริเวณเดียวกันกับแหล่งปลูกข้าวโพด จังหวัดที่ผลิตข้างฟ่างที่สำคัญ ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และ สระบุรี ในบริเวณนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวฟ่างลูกผสมสีแดง เป็นพืชที่สองในปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด โดยใช้เมล็ดเป็นอาหารสัตว์
11 เมษายน 2553
การทำน้ำนมข้าวโพด
อาจารย์สุรพล เช้าฉ้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการระดับ 8 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้แนะนำให้ความรู้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหวาน ปัจจุบันมีสมาชิกว่า 60 คน .. ในวันนี้ อ.สุรพล ได้แนะนำกระบวนการขั้นตอนการทำน้ำนมข้าวโพด ด้วยวิธีดังนี้ คือ
8 มกราคม 2553
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Cotton whitefly หรือ Tobacco whitefly)
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Tobacco whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), Homoptera: Aleyrodidae)
27 สิงหาคม 2551
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลือง
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว Melanagromyza sojae และชนิดที่ทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้นหรือเรียกว่าหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่ว Ophiomyi phaseoli (Agromyzidae : Diptera) ถ้าทำลายในระยะแรกการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองจะทำให้ต้นตาย แต่ถ้าทำลายในระยะต้นโตจะทำให้ต้นแคระแกร็น ข้อโป่ง ปล้องสั้นและผลผลิตลดลง พบระบาดทั่วไปในไร่ถั่วเหลืองทุกฤดูปลูก
20 พฤศจิกายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×