พืชไร่
(309 เรื่อง)
เสี้ยนดินเป็นมดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของถั่วลิสง การเข้าทำลายนั้น เสี้ยนดินจะอาศัยอยู่ในดินและทำลายฝักถั่วลิสง โดยการเจาะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝัก หลังจากนั้นจะนำดินเข้าไปใส่ไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกทำลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเสี้ยนดินจะทำให้ผลผลิตลดลง จนไม่คุ้มทุนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดเสี้ยนดินสูตรนี้ เป็นสูตรที่ค้นค้นขึ้นเองโดยคุณคำใหม่ บริบาล หมอดินอาสาประจำอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเสี้ยนดิน ทำให้ผลผลิตไม่เสียหาย และช่วยประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้สมุนไพรที่หาง่าย และมีในท้องถิ่น
5 ตุลาคม 2555
9,508
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.76 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.64 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×