สมุนไพร
(5 เรื่อง)
มะนาว
กับดักเพลี้ยไฟ ใช้กำจัดศัตรูมะนาวในหน้าแล้ง
มะนาว พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย บางท่านมีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปลูกลงพื้นดิน ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ หรือแม้แต่ปลูกลงในกระถ่างหรือปลูกลงในยางรถยนต์เก่า ถึงแม้จะมีวิธีการปลูกที่หลากหลาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนที่จะทำให้การปลูกมะนาวประสบผลสำเร็จให้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดี นั้นก็คือการดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องโรคแมลงที่เป็นปัญหารบกวนชาวสวนมะนาวเป็นประจำ
20 มิถุนายน 2559
1,579
ศัตรูของมะนาวในฤดูแล้งที่สำคัญ
โรคแคงเกอร์เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถเข้าทำลายทุกส่วนของต้น ใบ กิ่ง ผล ระบาดรุนแรงในฤดูฝน พบมากที่บริเวณใบและผล ลักษณะอาการเกิดแผลตกสะเก็ดที่ใบ กิ่ง ผล อาการ บนใบเห็นเป็นจุดใสๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด เมื่อใบแก่เป็นสะเก็ด สีน้ำตาลเข้มและมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ใบร่วง ถ้าเป็นกับผลอ่อน อาจทำให้ผลแตกและร่วง ถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้กิ่งแห้ง ต้นทรุดโทรม
28 เมษายน 2553
2,693
โรคยางไหลมะนาว (Citrus gummosis)
มะนาวมีอาการยางไหลออกมาจากบริเวณลำต้นและกิ่งก้าน โดยเฉพาะที่โคนต้นสูงจากดินประมาณ 1-2 ฟุต อาการเริ่มแรกจะเห็นเปลือกต้นมะนาวเป็นรอยช้ำ
8 พฤษภาคม 2553
7,729
กำจัดเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคในมะนาวด้วยสารสกัดจากขิง
ปัจจุบันสมุนไพรในครัวเรือนเข้ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึ้น มีการใช้สารสกัดจากพืชในการจัดการดูแลไม้ผลและพืชผัก ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เองและต่อผู้บริโภค สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้ ขิง ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง สารสกัดชีวภาพจากขิง เพื่อฆ่าเชื้อราใบมะนาว เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่คิดค้น โดย นายบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 90 ม. 10 ต. ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
30 เมษายน 2555
13,051
ป้องกันมดคันไฟเข้าทำลายระบบรากของมะนาวด้วยน้ำส้มควันไม้
มดคันไฟ เป็นแมลงตัวเล็กจ้อยที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยต่อเกษตรกรชาวสวนมะนาวมากนัก หากเทียบกับศัตรูพืชชนิดอื่นๆ เช่น แคงเกอร์ หรือ หนอนชอนใบ แต่มักพบว่าีมีการเข้าทำลายระบบรากของมะนาว ทำให้ระบบรากเสียหาย เป็นเหตุให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และ อาจกระทบต่อผลผลิตได้ ไม่แพ้ศัตรูสำคัญชนิดอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2557
6,994
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
24-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×