สมุนไพร
(39 เรื่อง)
มะนาว
การใช้น้ำส้มควันไม้ บังคับมะนาวให้มีผลผลิตนอกฤดู
น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบมากมาย มีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง อย่างได้ผล นอกจากนี้ ยังมีการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ทั้งยังนำไปใช้บังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูได้อีกด้วย
30 พฤษภาคม 2557
27,333
การเลือกใช้ปุ๋ยบำรุงต้นมะนาวให้เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิต
คุณขาว ไชยวงศ์ อายุ 59 ปี เกษตรกรคนเก่งจาก จ.พะเยา มีอาชีพทำสวนผสมผสาน บนพื้นที่ 10 ไร่ แบ่งเป็นปลูกส้มเขียวหวาน 1 ไร่ครึ่ง ลำไย 3 ไร่ มะม่วง 1ไร่ครึ่ง มะนาว 3ไร่ และ ชะอม 1ไร่ ด้วยการจัดการในแนวทางเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้เคมีให้น้อยที่สุด จนได้ผลผลิตงอกงามตามคาดหมายทุกปี และมีชื่อเสียงในการจัดการมะนาวและส้มเขียวหวาน ให้มีผลดกหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นตลอดปี ด้วยการหมั่นตัดแต่งตามระยะเวลาที่เหมาะสม และการจัดการด้านการให้ปุ๋ยพืชอย่าวเหมาะสม
14 ตุลาคม 2557
3,713
ป้องกันมะนาวโรครากเน่าของมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ด้วยการเพิ่มช่องว่างสร้างทางระบายน้ำ
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้น หลายสวนอาจประสบปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่าเพราะการระบายน้ำไม่ดีพอ แต่ถ้ามีวิธีการจัดการที่ดีพอ ก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของมะนาวได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือใช้เงินทุนในการจัดการให้มากมายแค่เพียงมีการจัดการวางระบบที่ดีนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกก็สามารถรับมือได้ไม่ยาก
2 มิถุนายน 2558
2,758
ขับไล่แมลงกวนใจในสวนมะนาวง่ายๆ โดยใช้ลูกเหม็น
เกษตรกรที่ปลูกมะนาว หรือ ทำสวนมะนาว ที่ประสบกับปัญหาแมลงรบกวน วันนี้ คุณลุงสุรชาติ กันทวิชยานนท์ เจ้าของสวนมะนาวเงินล้าน มีเคล็ดลับที่ จะไม่ลับอีกต่อไปมาบอกต่อ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวไร้ปัญหาแมลงก่อกวน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
30 มีนาคม 2560
2,587
ปักไม้ช่วยพยุงต้นกล้ามะนาวในแนวเฉียง ช่วยเลี่ยงโรคแคงเกอร์
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ พบเกษตรกร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และปะสบการณ์ด้านการเกษตรมาฝากไว้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ปลูกมะนาวอาชีพ ได้นำไปปรับใช้กับการจัดการสวนของตนเอง ด้วยความรู้และภูมิปัญญาจาก คุณสุวัฒน์ ศรีสว่าง เจ้าของสวนมะนาวเพชรชุมแพขอนแก่น ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการปักไม้ช่วยพยุงต้นกล้า ในแนวเฉียงช่วยเลี่ยงโรคแคงเกอร์ได้ไว้ดังนี้
25 กันยายน 2560
1,964
แก้ปัญหามะนาวเป็นโรคยางไหล ด้วยยาเสตร็ปโตมัยซิน
คุณประสิทธิ์ สาระวงศ์ เกษตรกร เจ้าของสวนมะนาวดก จากจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น ธ.ก.ส. ปี 2557 สาขาอาชีพ การผลิตมะนาวนอกฤดู เน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ปลอดสารพิษ ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 ไร่ เล่าว่า ในการทำสวนมะนาวนั้นจะพบว่ามีปัญญาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชเยอะ
12 พฤษภาคม 2559
2,429
ชะลออายุการเก็บเกี่ยวของมะนาว ด้วยฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน
การดูแลมะนาว เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยรวมและการบำรุงรักษาที่ใส่ใจตลอดอาการการเจริญเติบโตและวิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม และผลไม้แต่ละชนิดมีส่วนซึ่งนำไปขยายพันธุ์และการปลูกที่แตกต่างกันและช่วยลดต้นทุน แต่ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2553 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการในการปลูกมะนาว และวันนี้มีเทคนิคการชะลอมะนาวให้แก่ช้า เพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
15 เมษายน 2559
1,493
สูตรปุ๋ยกระตุ้นดอกมะนาว เสริมการติดผล ลดปัญหาดอก-ผลร่วง
วันนี้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสวนของ อเนก ประสม เจ้าของไร่กาญจนา ที่บ้านแจ้คอน หมู่2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกษตรกรผู้พลิกฟื้นฐานะความเป็นอยู่จากความยากจน มาเป็นคนที่มีรายได้หลักล้าน ด้วยการทำสวนมะนาวตาฮิติ จนได้รับสมยานามจากคนในท้องถิ่นว่า "พ่อเลี้ยงอเนก" เจ้าของสวนมะนาว สายพันธุ์ตาฮิติเงินล้าน สะท้านทรวง ที่ใครๆ ได้เห็นก็ต่างอิจฉากับผลกำไรที่งดงาม
13 มิถุนายน 2559
12,875
กำหราบแมลงศัตรูมะนาวได้ตลอดทั้งปี แค่มีน้ำส้มควันไม้
ในช่วงที่มีสภาวะอากาศแห้งแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงนาน อันเป็นผลที่ทำให้พืชอาหารของแมลงมีน้อยลงการจัดการดูแลพืชปลูกไม่ว่าจะเป็น พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล หรือ แม้แต่การเตรียมทำมะนาวนอกฤดู จำต้องดูแลและให้ความสำคัญเรื่องแมลงศัตรูพืชกันให้มากเป็นพิเศษ เพราะถ้าเจ้าของสวนเผลอไผลไม่ใส่ใจก็อาจเฉียดความเจ๊งจากการเข้าทำลายของแมลงได้ คุณสิรภพ สิทธิปัญญา เจ้าของสวนมะนาวเมืองพาน หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้แนะนำวิธีการรับมือกับแมลงศัตรูมะนาว ที่เข้ามาทำลายผลผลิตให้ได้รับความเสียหาย พร้อมย้ำว่าสามารถใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ทุกช่วงฤดู ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
27 ธันวาคม 2559
1,240
ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี มะนาวก็ติดผลดกได้ตลอดปี มาดูวิธีกัน
"ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าปรุงดินดีมีชัยไปกว่าค่อน" ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรหัวใจสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมดิน หากมีการเตรียมดินดี พืชก็จะมีดินที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้องการใช้ในการเจริญเติบโตไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของพืช ผลที่เกษตรกรจะได้รับจากการปรุงดินให้เหมาะสมต่อพืชปลูกก็คือ การได้รับผลผลิตที่ดีตอบคืนมา
3 มกราคม 2560
3,473
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×