สมุนไพร
(673 เรื่อง)
คุณจรูญ จวนเจริญ เกษตรกรผู้มีความสามารถโดดเด่น ในด้านการทำ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เด่นด้านการขยายพันธุ์พืช(กระท้อน มะยงชิด) ประดิษฐ์เครื่องห่อกระท้อนแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และฮอร์โมนบำรุงพืชต่างๆ น้ำหมักหอยเชอรี่เร่งการเจริญเติบโต จัดระบบสวน ระบบน้ำ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ่อเลี้ยงปลา และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้บอกถึงขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องห่อกระท้อนแบบภูมิปัญญาไทย ที่คิดค้นขึ้นเองเพื่อใช้ห่อผลไม้ป้องกันแมลงเข้าทำลาย ช่วยป้องกันแสงแดด ทำให้ผลไม้มีสีสวยงาม และเป็นเครื่องมือทุ่นค่าแรง ค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปีนขึ้นไปห่อผลไม้ลงได้ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
27 สิงหาคม 2555
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี และไม่ได้ไปซื้อกล้าพันธุ์แต่จะเพาะกล้าพันธุ์ของมะละกอเอง พันธุ์ของมะละกอก็ทำเอง วันนี้มีโอกาสจึงได้แนะนำวิธีการเพาะเมล็ดมะละกอมาฝากกัน
23 สิงหาคม 2555
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี ได้มาแนะนำเทคนิควิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นผลไม้ปลอดภัย เป็นวิธีเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆพื้นที่ในการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วย
23 สิงหาคม 2555
23 สิงหาคม 2555
การทำปุ๋ยหมักบำรุงกระท้อน เป็นอีกหนึ่งสูตรที่คุณถาวร ค้ำคูณ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษากระท้อน จนทำให้ได้รางวัลจากการประกวดกระท้อน 9 ปี ซ้อน เนื่องจากคุณถาวร เป็นผู้ที่ชอบทำการคิดค้นและทดลอง ในการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลไม้ภายในสวน จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถาวร ได้เผยสูตรในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้กับไม้ผล ปรับสภาพดิน เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ได้ผลไม้ที่มีผลสวย ใหญ่ หวาน น่ารับประทานเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
9 สิงหาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
36.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.99 บาท
ดีเซล
28.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×