สมุนไพร
(676 เรื่อง)
งาม้อน หรือ งาขี้ม้อน เป็นพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารและยาในประเทศทางแถบเอเชียมานานแล้ว สำหรับประเทศไทย งาม้อนเป็นพืชที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 3,400 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 80 กิโลกรัม/ไร่ ถือได้ว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเหนือปละชนเผ่าต่าง ๆ มานาน ส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน หรือ ในพื้นที่สูง ผลผลิตมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ซึ่งมีผลต่อช่วงการปลูกและการดูแลโดยเฉพาะการให้ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยว พื้นที่ปลูกของเกษตรกรแต่ละรายมีไม่มากและได้ผลผลิตต่ำ คือ ประมาณ 80 กิโลกรัม/ไร่ การที่งาม้อนเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตค่อนข้างยาก
19 ตุลาคม 2555
4,783
18 ตุลาคม 2555
3,042
หม่อนพันธุ์แม่ลูกดกหรือที่รู้จักกันดีกับชื่อหม่อนกินลูกจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากหม่อนพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงไหม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้ผลและรับประทานได้ทั้งผลสดและนำไปแปรรูปได้ เช่น แยมลูกหม่อน น้ำลูกหม่อน ข้าวเกรียบลูกหม่อน เป็นต้น และข้อดีอีกข้อหนึ่งของหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกจะให้ผลตลอดทั้งปี แต่ผลผลิตจะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการและเทคนิคของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางด้านคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) สังกัด งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้มีเทคนิคที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตหม่อนได้มากขึ้น โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย
12 ตุลาคม 2555
20,091
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×