สมุนไพร
(660 เรื่อง)
14 ธันวาคม 2555
พริกปุ้มจากชุมชนบ้านเทพารักษ์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชีระยะทางกว่า 5 กม.มีเกษตรกรรวมกลุ่มขนาดใหญ่ผลิตพริกปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตรวม 500 ตัน/ปี และเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่อีกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด นายสงค์ นนทดี เกษตรกรผู้ปลูกพริกบนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีซึ่งทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก ให้กับเกษตรกรได้เข้าจับจองพื้นที่ทำการเพาะปลูกตามอัธยาศัย คุณสงค์มีที่ดิน 4ไร่ในการทำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 600 กิโลกรัม จากบทบาทหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกับเกษตรกรภายในหมู่บ้านในการให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ปัญหาในดินเปรี้ยวและดินเค็มซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำชีทั้ง 2 ฝั่งตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตรมีเกษตรกรหลายร้อยคนทำการเพาะปลูกพริกซึ่งในแต่ละปีผลผลิตรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จนกลายเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้
4 มกราคม 2556
คุณสุคนธ์ กุษาเดช อยู่บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ 5 บ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ? ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มปลูกพริกปลอดสารมาต่อเนื่องกว่า 8 ปี เชี่ยวชาญในเรื่องโรคพริกเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP) เมื่อ พ.ศ.2549 ปัจจุบันคุณสุคนธ์ ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ส่งพริกขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พื้นที่การเพาะปลูกพริกทั้งหมด 2.5 ไร่ ผลผลิตพริกมีทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ? เดือนเมษายน ของทุกปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อปี
14 มกราคม 2556
การปลูกพืชผักต่างๆที่ปลอดสารพิษไว้ทานเอง ถ้าเหลือทานก็อาจจำหน่ายได้ ก็แล้วแต่โอกาส ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่พิเศษต่างๆของผู้ผลิตเองว่าจะนำไปใช้กับพืชผักเหล่านั้นให้ได้ผลผลิตดีๆก่อนที่จะนำไปบริโภคและจำหน่าย และวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการป้องกันโรคในพริกและการเพิ่มผลผลิตให้ดกสมบูรณ์ไม่มีโรค โดยเฉพาะหน้าฝนหรือพื้นที่น้ำท่วมขังที่เกษตรกรปลูกพืชผักมักจะประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในพริกและแมลงศัตรูพืชต่างๆ เป็นต้น วันนี้เราจึงนำเอาเทคนิคพิเศษในการดูแลพืชผักต่างๆเหล่านี้ ที่อาจารย์พัฒน์ สันทัด วิทยากรประจำโรงเรียนชาวนา จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่สูตรนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ด้วยวิธีการปฏิบัติง่ายๆ เพียงเกษตรรู้จัก ฮอร์โมนไข่สำหรับพืช,สูตรปรามโรค,น้ำส้มควันไม้ แค่นี้ก็สามารถพิชิตโรคและแมลงต่างๆในพริกให้อยู่หมัด จัดได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีต่อไป
8 เมษายน 2557
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.19 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×