(8,104 เรื่อง)
ในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีพืชหลายชนิดที่ต้องทำการไล่ความชื้นออกจากเมล็ดพันธุ์เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขึ้นรา ป้องกันการเน่าเสีย เพื่อให้ขายได้ราคามากขึ้น การทำให้ผลผลิตแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารชนิดหนึ่งและการถนอมอาหารที่ง่าย สะดวก ประหยัดต้นทุน และเกษตรกรนิยมมากที่สุดคือการตากแห้ง แต่ปัญหาของการตากแห้ง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชคือการรบกวนของนก ที่จิกกินเมล็ดพันธุ์ทำให้เกิดความเสียหาย วิธีที่จะป้องกันนกมาทำลายผลผลิตอีกวิธีหนึ่ง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นั่นคือ การใช้ขนเหยี่ยวป้องกันนกทำลายผลผลิต
2 กันยายน 2553
3,211
อาหารกบที่ราคาสูงขึ้นจากพ่อค้าผู้ผลิตหลายค่าย ทำให้เกษตรกรหลายรายไปไม่รอดจนปิดฟาร์มเพาะพันธุ์กบไป ….“คุณไพบูลย์ หล้าแหล่ง” เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เลี้ยงกบซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้มาเป็นเวลาหลายปี จนได้มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยงกบจนเกิดความชำนาญและประสบความสำเร็จ มีวิธีการผสมอาหารเพื่อเลี้ยงกบเอง โดยนำเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นที่มีโภชนาการเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกบในฟาร์ม จากที่เคยให้อาหารกบด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปถึงวันละ 40 กิโลกรัม ตกประมาณวันละกว่า 1,000 บาท สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารได้เกือบ 50% ทำให้การเลี้ยงกบมีกำไรเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
2 กันยายน 2553
15,925
คุณประยูร หงษ์รัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 3 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เจ้าของฟาร์มกุ้งสุรีรัตน์ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มีเทคนิคและกรรมวิธีในการเลี้ยงกุ้งมาก มาย ซึ่งการเลี้ยงกุ้งในส่วนของคุณประยูร หงษ์รัตน์ ไม่เหมือนใครในหลายๆพื้นที่ เนื่องจากเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบอินทรีย์ วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงอาหารต้องปลอดสารและปลอดภัย ทำให้กุ้งในฟาร์มสุรีรัตน์แข็งแรงไม่เป็นโรคและขายได้ราคาดีกว่าที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีตลาดที่ต้องการอีกจำนวนมาก ด้วยความที่เป็นเกษตรกรนักพัฒนาทำให้เกิดการทดลองที่จะทำให้กุ้งที่เลี้ยง ได้ผลดีมากมาย เช่น การป้องกันนกด้วยเชือก การทำอาหารกุ้งอินทรีย์ การใช้สาหร่ายไส้ไก่เลี้ยงกุ้งเล็ก เป็นต้น โดยคุณประยูร หงษ์รัตน์ เล่าว่า กว่าที่จะมาเป็นฟาร์มสุรีรัตน์ ในปัจจุบัน แต่ก่อนเคยทำอาชีพขายของชำ จนมาวันหนึ่งมีแนวคิดว่าจะทำไงถึงจะมีช่องทางที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงหันไปมองเห็นว่าในช่วงนั้นการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่กำลังทำเงินให้กับ เกษตรกรหลายๆคน จึงเลือกที่จะมาเลี้ยงกุ้ง โดยแรกๆเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพียงอย่างเดียวและก็เลี้ยงแค่ไม่กี่บ่อ จนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงจนมีความสามารถที่จะขยายพื้นที่การเลี้ยง จึงแปลงพื้นที่นาข้าวมาเป็นบ่อกุ้ง จนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
1 กันยายน 2553
7,466
ปัจจุบันสูตรน้ำหมักต่างๆที่เกษตรกรนำมาปรับใช้ภายในพื้นที่ที่ทำการเกษตรของตนเอง ส่วนใหญ่จะมาจากกรมพัฒนาที่ดิน หรืออาจจะมาจากการที่บอกกันปากต่อปาก ข้อดีและประโยชน์ก็มีมากมาย เพียงแต่การทำน้ำหมักที่ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการหมัก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรนัก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคิดค้นสูตรต่างๆออกมาเพื่อช่วยในการย่นระยะเวลาในการใช้และจะต้องได้ผลดีด้วย คุณผ่องศรี ดินขุนทด เกษตรกรชาวหมู่บ้านคลองพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จึงได้ทำการเรียนรู้ทางด้านการผลิตน้ำหมักต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตรของตน และสูตรน้ำหมักที่ได้จากลูกตาลนั้นถือว่ามีคุณภาพมากๆ นอกจากจะช่วยบำรุงใบแล้วยังช่วยในการบำรุงกลีบดอกให้แข็งอีกด้วย เหมาะสำหรับไม้ดอกที่มีความอ่อนแอมากๆ เช่น ดาวเรือง กล้วยไม้ ดอกมะลิ เป็นต้น ใช้ได้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกด้วย
1 กันยายน 2553
4,783
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคปัจจุบันมักพบกับปัญหาเรื่องของน้ำหนักวัว ที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการเลี้ยงสูง อีกทั้งมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ให้กับโคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้วัวในช่วงหน้าแล้งนั้นผอมและขายได้ราคาไม่ดี ดังนั้นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารให้โคช่วงหน้าแล้ง และในช่วงที่น้ำท่วมสามารถเก็บไว้ให้โคกินได้เป็นของคุณเฉลิม แวงกุดเรือ อดีตข้าราชการครูที่ผันตนเองมาทำการเกษตรที่ตนถนัด สูตรนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ คือต้นข้าวโพดที่หักฝักไปบริโภคแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ลำต้น ใบ และเปลือกจากฝักข้าวโพด ไปดูวิธีการทำได้
1 กันยายน 2553
13,140
จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ มีขนาดโตสุดประมาณนิ้วก้อย(ลำตัวกว้างประมาณ 0.7 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม.) โดยทั่วไปมี 3 สี ได้แก่ สีดำ สีทอง และสีอำพัน ลักษณะที่เด่นชัดจะมีจุดเหลืองที่โคนปีก 2 จุด สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามทุ่งหญ้า รอยแยกของดิน รูเก่าของสัตว์ชนิดอื่น อีกทั้งยังสามารถขุดรูได้เองอีกด้วย ตัวผู้มีนิสัยดุมักกัดต่อสู้กันและร้องเสียงดัง ทำให้สามารถพบเห็นได้ง่าย การเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก ไข่ดก ขยายพันธุ์ได้เร็ว รสชาติอร่อย น้ำหนักต่อตัวก็ดี จึงทำให้จิ้งหรีดทองดำเป็นพันธุ์ที่มีผู้นิยมเลี้ยงในลักษณะเชิงการค้าก่อนพันธุ์อื่น ๆ และเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
31 สิงหาคม 2553
18,075
ขี้เหล็กนั้น ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถมาใช้ได้ทุกส่วน โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้ - ดอก รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับ ทำให้หลับสบาย รักษาโรคหืด รักษาโรคโลหิตพิการ ผายธาตุ รักษารังแค ขับพยาธิ - ราก รักษาไข้ รักษาโรคเหน็บชา ทาแก้เส้นอัมพฤกษ์ให้หย่อน แก้ฟกช้ำ แก้ไข้บำรุงธาตุ ไข้ผิดสำแดง - ลำต้นและกิ่ง เป็นยาระบาย รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคกระษัย แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ ขับระดูขาว - ทั้งต้น แก้กระษัย ดับพิษไข้ แก้พิษเสมหะ รักษาโรคหนองใน รักษาอาการตัวเหลือง เป็นยาระบาย บำรุงน้ำดี ทำให้เส้นเอ็นหย่อน - เปลือกต้น รักษาโรคริดสีดวงทวาร โรคหิด แก้กระษัยใช้เป็นยาระบาย - กระพี้ รสขมเฝื่อน แก้ร้อนกระสับกระส่าย บำรุงโลหิต คุมกำเนิด - ใบ รักษาโรคบิด รักษาโรคเบาหวาน แก้ร้อนใน รักษาฝีมะม่วง รักษาโรคเหน็บชา ลดความดันโลหิตสูง ขับพยาธิ เป็นยาระบาย รักษาอาการ นอนไม่หลับ - ฝัก แก้พิษไข้เพื่อน้ำดี พิษไข้เพื่อเสมหะ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง เบื้องบน โลหิตขึ้นเบื้องบน ทำให้ระส่ำระสายในท้อง - เปลือกฝัก แก้เส้นเอ็นพิการ - ใบแก่ ใช้ทำปุ๋ยหมัก
28 สิงหาคม 2553
16,414
28 สิงหาคม 2553
3,138
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
24-28°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×