(8,104 เรื่อง)
คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการปลูกข้าว มากว่า 17 ปี ซึ่งในช่วง 17 ปี ของการทำนาทำให้คุณกำพล ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีในนาข้าว หรือในส่วนของปัญหาศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้และความชำนาญในการทำนาข้าวจึงทำให้เสมอตัวไม่มีผลกำไร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณกำพลค่อยๆ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำนาข้าว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี โดยเริ่มแรกคุณกำพลได้ทำการทดลองปลูกข้าวแบบการใช้สารเคมีผสมกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแบบควบคู่กันไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนไปได้บางส่วน ซึ่งจากการที่คุณกำพลเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของข้าว และเห็นว่าการลดการใช้สารเคมีเป็นผลดีต่อนาข้าวและตัวเกษตรกรเอง ทำให้คุณกำพลทำการศึกษาการนำสารอินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในนาข้าวอย่างจริงจัง และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
4 ตุลาคม 2553
6,090
4 ตุลาคม 2553
6,693
คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการปลูกข้าว มากว่า 17 ปี ซึ่งในช่วง 17 ปี ของการทำนาทำให้คุณกำพล ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีในนาข้าว หรือในส่วนของปัญหาศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้และความชำนาญในการทำนาข้าวจึงทำให้เสมอตัวไม่มีผลกำไร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณกำพลค่อยๆ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำนาข้าว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี โดยเริ่มแรกคุณกำพลได้ทำการทดลองปลูกข้าวแบบการใช้สารเคมีผสมกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแบบควบคู่กันไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนไปได้บางส่วน ซึ่งจากการที่คุณกำพลเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของข้าว และเห็นว่าการลดการใช้สารเคมีเป็นผลดีต่อนาข้าวและตัวเกษตรกรเอง ทำให้คุณกำพลทำการศึกษาการนำสารอินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในนาข้าวอย่างจริงจัง และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
1 ตุลาคม 2553
2,967
เห็ด จะเป็นเห็ดอะไรก็ได้ตั้งแต่สามอย่างขึ้นไป ถ้าได้ถึง 5 ชนิดได้ยิ่งดี จะเป็นเห็ดสดเห็ดแห้งก็ได้ตามใจ แต่ต้องเป็นเห็ดที่ทานได้ เพราะในตัวเห็ดจะมีสารโปรตีนแต่ละชนิดไม่มาก แต่การที่เรานำเอาเห็ดมารวมกันนั้น สารเคมีในเห็ดแต่ละตัวจะมารวมกันและเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนโปรตีนในเห็ดให้เป็นกรดอะมิโนที่มีคุณค่ามากในการต่อต้านและช่วยในการขจัดเซลล์มะเร็ง ให้ลดจำนวนลงได้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรทานทุกวัน จะทานในรูปน้ำต้มเห็ดหรือนำเห็ดมาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ก็ได้ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนสูบบุหรี่มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว แต่สถิติการเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาก เพราะเค้าทานเห็ดกันมากนั่นเอง นอกจากนี้เรายังสามารถทานเห็ดร่วมกับใบมะรุมได้อีกด้วย เนื่องจากเห็ดนี้จะไปทำงานร่วมกับใบมะรุมได้เป็นอย่างดี
1 ตุลาคม 2553
7,420
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
24-28°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×