(8,098 เรื่อง)
ปัจจุบันอาชีพชาวนาได้กลับมาเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันอีกครั้ง หลังราคาข้าวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรทำนากันมากขึ้นและในแต่ละปีทำกันหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือปัญหาของการทำนามากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาพันธุ์ข้าว การป้องกันแก้ปัญหาศัตรูข้าว รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวนาทำนาแบบลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตสูง ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับทางงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จึงได้ส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตร ลงให้คำแนะนำเทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
20 เมษายน 2560
8,371
กำไร จากการทำนาของเกษตรกรเกิดความแตกต่าง เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการของเกษตรกร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมีเพื่อการป้องกันกำจัด ศัตรูพืชสูงมาก บางรายอาจมีต้นทุนสูงมากกว่า 5,000 บาท/ไร่ ใน ขณะที่เกษตรกรบางส่วนได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ แบบโรงเรียนเกษตรกรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับคำที่กล่าวว่า \"เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน\" เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี เพราะยังคงติดกับการแข่งขันการทำนาที่ตัดสินกันด้วยปริมาณผลผลิตที่ได้รับ ต่างจากเกษตรกรบางส่วนที่มีต้นทุนต่ำ ตัดสินผลลัพธ์ความสำเร็จของการทำนาด้วยกำไร ด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรค-แมลง ศัตรูพืชได้ดีไม่แพ้สารเคมี อย่างประหยัด และปลอดภัย ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น การใช้สมุนไพรในการเกษตร น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
20 เมษายน 2560
4,002
20 เมษายน 2560
2,911
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×