(8,104 เรื่อง)
ปัจจุบันปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย จากเดิมพื้นที่การปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางภาคใต้ แต่ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายรวมถึงเป็นพืชที่หลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาปลูกอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการขยายตัวของพื้นที่การปลูกขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกภาคของประเทศ แต่เกษตรกรรายใหม่ๆ บางรายยังขาดความรู้และความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษา การเพิ่มผลผลิต รวมถึงเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการลดต้นทุน เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว
11 กรกฎาคม 2555
4,874
เชื้อรา เป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูที่มีการปลูกข้าว ชาวนาจึงต้องเจอกับปัญหาข้าวเป็นโรค ผลผลิตเสียหายได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน ปัจจัยอีกอย่างที่สามารถทำให้ข้าวเกิดโรคได้คือพันธุ์ข้าวที่ปลูกนั้น เป็นพันธุ์ดีหรือไม่ เพราะพันธุ์ข้าวโดยทั่วไปที่ชาวนาใช้ปลูกนั้น อาจจะมาจากการเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงนาของชาวนาเอง หรือซื้อจากเพื่อนบ้านที่ปลูกข้าวเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์ ทั้งสองกรณี ไม่มีการรับรองคุณภาพ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคติดไปกับเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดจะติดไปกับเมล็ด แล้วถ่ายทอดไปสู่ต้นข้าว โอกาสที่ข้าวจะเกิดโรคจึงมีได้ตลอดเวลา
10 กรกฎาคม 2555
3,812
หน้าขาวใสไร้สิวไร้ริ้วรอย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสาว ๆ หรือหนุ่ม ๆ ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไป บางคนใช้วิธีการทางการแพทย์ บางคนใช้วิธีการบำรุงดูแลรักษาด้วยครีมหรืออุปกรณ์บำรุงต่างๆ ที่พยายามหามาใช้เพื่อทำให้หน้าของตนเองขาวใสไร้ริ้วรอย ซึ่งแต่ละวิธีการอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง จากความต้องการและปัญหาดังกล่าวข้างต้น คุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แนะวิธีการดูแลใบหน้าให้ขาวใสไร้ริ้วรอยด้วยผลไม้ 7 อย่าง ผสมน้ำผึ้งชันโรง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองใช้ ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
10 กรกฎาคม 2555
1,920
ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ในขณะเดียวกันผู้ผลิตต่างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงผู้บริโภคคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพยายามสร้างข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างสีสันสวยงามให้กับผลผลิตของตัวเอง ด้วยวิธีการนำสารเคมีมาปรุงแต่งสีสันให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า สุดท้ายคือส่งผลให้ผู้บริโภคหลายๆครัวเรือน มีอาการแพ้ คลื่นไส้ อาเจียน บวม ปวดแสบปวดร้อน สะสมนานวันแปรสภาพเป็นโรคร้าย ที่เรียกว่า \"มะเร็ง\" สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนไปมากมายนักต่อนัก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้บริโภคควรหันมาพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก และการเพาะถั่วงอกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำได้ง่าย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือนำไปทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ รวมทั้งยังให้ประโยชน์ด้านโปรตีนเสริมสร้างสุขภาพ เพราะปลอดสารพิษ คุณลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง เป็นเกษตรกรที่คิดค้นเทคนิควิธีการเพาะถั่วงอกมาดัดแปลงตามแบบฉบับของชาวบ้าน โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยวิธีง่ายๆ และปราศจากสารเคมีจนประสบความสำเร็จ จึงสรุปองค์ความรู้ในการผลิตดังต่อไปนี้
10 กรกฎาคม 2555
127,901
หลังจากหลายปีที่ผ่านมาประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพกันมากขึ้น พี่น้องประชาชนจึงหันมาสนใจสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เมนูเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ได้รับกระแสความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตชันโรง จึงได้แนะนำสูตร กล้วยน้ำว้าราดน้ำผึ้งชันโรงรับประทานสมานแผลในกระเพาะอาหารและช่วยบำรุงร่างกาย ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี คลื่น FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปใช้รับประทานกันดู
10 กรกฎาคม 2555
1,905
จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ สัมภาษณ์ คุณประจวบ คำขาว นักวิชาการประมง ในวันที่ 08 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม โดยกุ้งที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่มีอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตดี วิธีการนี้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำตั้งแต่ 0-15 พีพีที ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ ที่สำคัญลักษณะพื้นบ่อควรมีเปลือกหอยหรือเศษก้อนหินหรือวัสดุเล็กๆ ที่สาหร่ายสามารถยึดเกาะได้กระจายอยู่บนพื้นบ่อ
9 กรกฎาคม 2555
6,392
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
24-28°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×