(8,005 เรื่อง)
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 13.20 น. คุณพิษณุ ผุดผ่อง ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะเเบกงาม ตำบลชุมเเสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการทำนาข้าวอินทรีย์ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณพิษณุได้เเนะนำเกี่ยวกับการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจ โดยการนำสมุนไพร พริก กระเทียม เเละใบน้อยหน่า มาทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว ซึ่งเป็นสูตรที่ได้ผลดี ต้นทุนต่ำ เเต่เกษตรกรจะต้องใช้ความขยันในการทำ เเละการฉีดเพื่อป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
28 มิถุนายน 2555
1,785
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้พบกับคุณอรชัญ พันธ์วิไล เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งคุณอรชัญ ได้แนะนำเทคนิคเทคนิคง่ายๆในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าว ให้กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์
27 มิถุนายน 2555
2,485
ปัญหาการระบาดของวัชพืชในพื้นที่เกษตรของไทย มีผลกระทบต่อการลดอัตราการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากวัชพืชมีการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ไปแก่งแย่งธาตุอาหาร น้ำ และแสงแดด โดยจะระบดบังต้นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ การแก้ไขปัญหาของวัชพืชมนพื้นที่เพาะปลูกนั้น ได้มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชมากเกินความจำเป็น และส่งผลเสียหายเป็นอย่างมากต่อการทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน คือ สารเร่ง พด.5 สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่ผลิตได้จะสามารถนำไปทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้และลดปัญหามลพิษที่ทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ และสิ่งมีชีวิต
25 มิถุนายน 2555
6,450
22 มิถุนายน 2555
3,706
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
24-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×