เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลตรวจสารพิษ ผัก - ผลไม้ ปี 2562
ผัก ผลไม้จำนวนมาก ที่ขายตามท้องตลอด มีการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งเกินครึ่งนั้นไม่ปลอดภัย โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แถลงตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 โดยเก็บตัวอย่าง 286 ตัวอย่างจากห้างค้าปลีก ตลาดสดทั่วไป ในกรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สระแก้ว ยโสธร จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา มีผัก 15 ชนิด ผลไม้ 9 ชนิด ที่นิยมบริโภค ซึ่งผลออกมาน่าตกใจ
 03 กันยายน 2562   188
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×