ข้อมูลเกษตร
การตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียน(ทาบยอด)
ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออก แต่ความต้องการของตลาดก็มีการจำกัดเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล และมีราคาที่ไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกษตรกรบางรายจำหน่ายได้ราคาแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางครั้งหากต้องการปลูกใหม่อาจไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นคุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี จึงคิดค้นหาวิธีการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการของตลาด ย่นระยะเวลาในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้น โดยการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนนั่นเอง
2018-02-19
22
| < | >
เกษตรกรต้นแบบ
คุณอภิวรรษ สุขพ่วง
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2560
คุณลัลล์ลลิล จิตเอื้ออารี
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
สืบทอดอาชีพทำนาหันมาปรับเปลี่ยนสู่วิถีข้าวอินทรีย์
15 กุมภาพันธ์ 2561
22
จุดเช็คอินความสำเร็จ ที่โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว
13 กุมภาพันธ์ 2561
65
ราคาสินค้าเกษตร
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า
ตามปกตินิสัยของแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช หรือ แมลงทั่วไป มักจะมีวงจรชีวิตอยู่ตามพุ่มไม้ ใบหญ้า ดังนั้น แหล่งหญ้าที่รกทึบ จึงกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของแมลงมากมายหลากสายพันธุ์ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เกษตรกรผู้ทำสวน ทำไร่ ต้องทำการดายหญ้า กำจัดวัชพืช ในแปลงพืชปลูก เพื่อลดการแย่งชิงอาหารและแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดแหล่งสะสมองศัตรูพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพืชปลูก อ่านต่อ>
3 พฤศจิกายน 2558
2,152
เร่งขนุนให้สุกเร็วขึ้นด้วยวิธีการตอกขั้ว(การบ่มขนุน)
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียระหว่างการขนส่งและป้องกันแมลงเข้ารบกวนต้นขนุนผู้ปลุกจะไม่นิยมปล่อยให้ขนุนสุกแก่คาต้น จึงต้องตัดขนุนออกจากต้นก่อนที่จะสุก ที่ระดับความแก่จัดเมที่แต่ยังไม่สุก แล้วนำมาบ่มให้สุกก่อนจำหน่าย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันกว่าขนุนจะสุกพร้อมทาน แต่ถ้าต้องการเร่งให้ขนุนสุกเร็วทันใจภายใน 1-2 วัน จำต้องนำมาบ่มด้วยวิธีนี้  อ่านต่อ>
29 มกราคม 2561
129
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×