ข้อมูลเกษตร
เกษตรกรต้นแบบ
คุณอภิวรรษ สุขพ่วง
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2560
คุณปานศิริ ปาดกุล
กูรูภาคกลาง
คุณสถาพร ตะวันขึ้น
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บ.สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย)
จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
กล้วย
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
7.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
เงาะ
เงาะโรงเรียน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
35.00
บาท/กก.
 0.00
ร้านรับซื้อ คุณวารินทร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.00
บาท/กก.
 0.00
เงาะโรงเรียน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ชมรมพัฒนาคุณภาพไม้ผล
จ.สงขลา
20.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล)
จ.เพชรบูรณ์
8.24
บาท/กก.
 0.00
บริษัท แหลมทอง จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
8.24
บาท/กก.
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
8.40
บาท/กก.
 0.16
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
8.40
บาท/กก.
 0.16
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด เชื้อแป้ง 20- 25 %
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
จ.นครราชสีมา
2.78
บาท/กก.
 0.47

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สุดใจฟาร์ม
จ.นครปฐม
56.00
บาท/กก.
 2.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ปลา
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
34.00
บาท/กก.
 0.00
ปลานิล ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
24.00
บาท/กก.
 0.00
ปลาเบญจพรรณ คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
14.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
กุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
185.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
180.00
บาท/กก.
 5.00
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
9 กรกฎาคม 2561
126
เป็น...สับปะรด
สับปะรดเป็นผลไม้ที่ปลูกกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาตที่เป็นเอกลักษณ์ และยังมีสรรพคุณมากมาย ปัจจุบันสับปะรดนอกจากจะสามารถรับประทานผลสดได้แล้ว ยังมีการนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ด้วย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมไปถึงการแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม และอาหารทานเล่นในรูปแบบต่าง ๆ และในการนำสับปะรดมาแปรรูปนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดได้แล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
16 กรกฎาคม 2561
13
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
29.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.09 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-28°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×