ข้อมูลเกษตร
เทคนิคตัดแต่งต้นกล้วย เพื่อให้ต้นกล้วยสมบูรณ์
คุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำแนะเทคนิคตัดแต่งต้นกล้วย เพื่อให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตสมบูรณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ว่า
2018-05-18
193
| < | >
เกษตรกรต้นแบบ
คุณอภิวรรษ สุขพ่วง
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2560
คุณธนพร เอี่ยมสมัย
กูรูภาคกลาง
คุณสถาพร ตะวันขึ้น
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
จากนาเคมีเป็นอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อชุม
17 พฤษภาคม 2561
22
ขยายพันธุ์ดอกขจรด้วยกิ่งชำ ทำง่ายๆ ปลูกได้ตลอดปี
15 พฤษภาคม 2561
37
ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ลูก
เพิ่ม/ลด
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
4.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
มะพร้าว
มะพร้าวแก่ ลูกใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ลูก
เพิ่ม/ลด
ยรรยงรับซื้อมะพร้าวบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7.00
 0.00
มะพร้าวแก่ คละขนาด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ลูก
เพิ่ม/ลด
ลานรับซื้อเจ๊หมึก
จ.ชุมพร
9.00
 2.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เห็ด
เห็ดขอนขาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
 0.00
เห็ดนางฟ้า คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเห็ดเขาหมาก
จ.นครศรีธรรมราช
40.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
2.50
 0.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.60
 0.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
0.70
 0.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
กล้วย
กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
9.00
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
9.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
9.00
 0.00
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
9.10
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ดาวเรือง
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.20
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.20
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.80
 0.00
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.40
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
48.50
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
54.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
59.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
60.00
 1.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
62.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ปลา
ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
32.00
 0.00
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
"เข้าไว ออกไว ไม่เจ็บ" คาถานำทำสวนเลมอน
มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างไปชั่วชีวิต หลายคนจึงมองหาอาชีพเสริมกันไว้ เพื่อเตรียมพัฒนาต่อยอดมาเป็นอาชีพหลัก \"คุณวัชระ จันทร์เมือง\" ก็เคยเป็นนายธนาคาร ทำงานเข้าเก้าโมงเช้า ออกห้าโมงเย็นเหมือนคนอื่นๆ แต่เมื่อเห็นความไม่มั่นคงของงานออฟฟิศ บวกกับความเบื่อหน่ายในวงจรชีวิตแบบเดิมๆ เขาจึงเลือกเส้นทางใหม่สายเกษตร และ \"เลมอน\" หรือมะนาวฝรั่งคือ พืชที่เขาสนใจ อ่านต่อ>
15 พฤษภาคม 2561
64
ลักษณะอาการของต้นปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุโปแตสเซียมและวิธีการแก้ไข
หากต้นปาล์มน้ำมันมีอาการแคระแกร็นไม่สมบูรณ์ จะส่งผลต่อการให้ผลผลิตโดยตรง ซึ่งอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมันที่แสดงออกมาว่าขาดธาตุอาหารหรือเป็นโรคหรือโดนแมลงเข้าทำลายนั้นสามารถสังเกตได้ไม่ยากดังเช่นอาการของปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุโพแทสเซียมนั้นสามารถสังเกตได้ดังนี้ อ่านต่อ>
23 กุมภาพันธ์ 2561
392
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×