ข้อมูลเกษตร
วิธีกำจัดแมลงวันทองด้วยของโปรด
พันเอกเมตตรัยอาจไม่ใช่เกษตรกรเต็มตัว เนื่องจากยังติดภารกิจในการรับใช้ชาติ แต่เขาก็มีความสนใจอย่างจริงจังให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในไทย ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นทหารพรานที่ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่า และเมื่อมีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เขาจึงเริ่มมีความสนใจในพันธุ์ไม้แปลกๆ และพันธุ์ไม้หายากเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
2017-09-22
45
| < | >
เกษตรกรต้นแบบ
คุณภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2552
คุณวิวัฒน์ มาบุญ
กูรูภาคกลาง
คุณวารินทร์ สังข์ปล้อง
เกษตรกรเส้นทางรวย
คลิปเกษตร
ปลูกพืชให้ตรงกับดิน พืชโตเร็ว ผลผลิตดี มีคุณภาพ
21 กันยายน 2560
304
กันตพงษ์ แก้วกมล เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอที
19 กันยายน 2560
369
ราคาสินค้าเกษตร
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประกิต โพธิ์ศรี ผู้เลือกยืนหยัดกับอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดเป็นอาชีพสุดท้าย
"การพัฒนาเชิงอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยงเชิงเกษตรแบบเต็มตัว รวมถึงเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ให้ได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชชนิดนี้อย่างเต็มที่ก็เพื่อให้พวกเขาได้เกิดความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เพื่อย้ำเตือนให้คนรุ่นใหม่เลือกเรียนเกษตรด้วยใจรัก ไม่ใช้เลือกเรียนเพราะไม่รู้จะไปเรียนอะไร และได้ซึมซับเกียรติที่เกิดในอาชีพการงานนี้ ซึ่งเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถไปพูดกับใครได้อย่างเต็มปากว่าผมเป็นเกษตรกร อันเป็นอาชีพหลักของบ้านเรา"อ่านต่อ>
22 กันยายน 2560
33
กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วยหัวกลอย
เพลี้ยแป้งเป็นศัตรูตัวฉกาจของพืชหลายชนิด เช่น มะละกอ พืชผัก ฯลฯ โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ที่พบว่ามีการสูญเสียจากการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมาอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างสิ้นซาก เนื่องจากมีความยากตรงที่เพลี้ยแป้งนั้นจะมี wax เคลือบตัวไว้ทำให้สารต่างๆ ที่ฉีดพ่นไปถูกตัวยากจะแทรกซึม หนึ่งในวิธีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งแล้วให้ผลดีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีก็คือการใช้หัวกลอยที่มี ?สารไดออสคารีน?มีพิษต่อพืชและสัตว์มาใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งได้ผลชะงัด ด้วยกรรมวิธีดังนี้ อ่านต่อ>
20 กันยายน 2560
33
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×