ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2560
ราคาตลาดสด | กรุงเทพมหานคร
ชนิดสินค้า
ราคา (บาท/กก.)
เพิ่ม/ลด
ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น หมายถึง ราคา ลดลง หมายถึง ราคา คงที่
ดูทั้งหมด
คลิปเกษตร

คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 59
99

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
82

อายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2559
56

โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
36
ข่าวแวดวงเกษตร
ชลประทานพิจิตรผันน้ำช่วยชาวนาปลูกข้าว
ทีมรักบ้านเกิด 20 มกราคม 2560
ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานที่ 3 ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง น้ำในคลองชลประทาน มีปริมาณน้ำมากขึ้น หลังจากการผันน้ำ ทางสำนักงานชลประทาน...
23
SMS เกษตร
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/สูตรน้ำคั้นสับปะรดกำจัดเพลี้ยต่างๆในนาข้าว
21 มกราคม 2560 12:50 น.
ข้าว)ใช้เมล็ดสะเดาแห้งป่น1กก.หมักในน้ำ10ลิตร2คืน กรองเฉพาะน้ำ+น้ำสัปปะรดสดคั้นทั้งเปลือก1ลิตรรวมกันผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยในนาข้าว
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Bit of knowledge : ขจัดคราบสนิมบนโลหะ ด้วยมะนาว
21 มกราคม 2560 14:20 น.
พืช)ขจัดคราบสนิมที่เกาะติดโลหะให้หลุดหายไป ด้วยการนำเกลือป่นโรยในเปลือกเหลือจากการคั้นน้ำของมะนาว ก่อนนำไปขัดถู 1-2 นาที แล้วล้างออก
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
มทส.ชวนเที่ยวเกษตรสุรนารี 60
21 มกราคม 2560 15:10 น.
สัตว์)เชิญเที่ยวงานเกษตรสุรนารี60 วันที่23-27ก.พ.60 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พบกับสินค้าเกษตร การประกวดแพะ-แกะ และกิจกรรมมากมาย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×