เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
การปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน
23 มีนาคม 2561
39,958
กล้วยเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง นิยมปลูกไว้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน เนื่องจากปลูกง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งทางยาสมุนไพรประกอบอาหาร และ ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขายเชิงการค้า โดยสายพันธุ์กล้วยที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และ กล้วยไข่ เนื่องจากได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเชิงการค้ามักประสบก็คือ การตกเครือของกล้วยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการตัดปลี ห่อเครือ หรือ เก็บเกี่ยวผลผลิต หากกล้วยตกเครือไปคนละทิศละทาง จะทำให้เสียเวลามากในการจัดการกับผลผลิตดัง ดังนั้น เกษตรกรจำต้องหาเทคนิคในการปลูกกล้วยเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกับผลผลิต ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยโดย ลุงต๋าคำ อภิธนัง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมบ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้อธิบายไว้ว่า เพื่อให้ง่ายต่อการห่อเครือแลตัดจำหน่ายโดยไม่ต้องเดินวนรอบต้นกล้วยให้เสียเวลา สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้จัดการกับเครือกล้วยได้เร็วขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน อันจะส่งผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดน้อยลงได้ด้วย โดยมีเทคนิคและวิการ ดังนี้
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน :

สามารถใช้ได้กับการปลูกกล้วยทุกสายพันธุ์ ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คือ หลังจากที่เตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกแล้ว ให้สังเกตที่หน่อกล้วยนั้น หากสังเกตพบว่ามีรอยแผลตัดตรงโคนซึ่งเกิดจากการแยกหน่อ ให้ปลูกโดยการหันรอยแผลนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น> จากนั้นดูแลรักษาตามปกติจนต้นกล้วยให้ผลผลิต แล้วจะพบว่าต้นกล้วยที่ปลูกด้วยเทคนิคนี้จะตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดูเป็นแถวเป็นแนว ง่ายต่อการดูแลรักษาและตัดไปจำหน่าย

หมายเหตุ : การตกเครือกล้วยจะตรงข้ามกับรอยแผลที่ตัดตรงโคนที่งเกิดจากการแยกหน่อ เสมอ ถึงแม้ว่าต้นกล้วยที่ปลูกจะแตกหน่อออกต้นใหม่ต่อไปก็ตาม การตกเครือของกล้วยก็จะเหมือนกับต้นแม่ คือ ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ต๋าคำ อภิธนัง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมบ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย.สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×