เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปลูกฟักทองกิ่งตอนให้ผลผลิตเร็วภายใน 7 วัน
23 กุมภาพันธ์ 2561
40,174
จากอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรไทยยังคงนิยมขยายพันธุ์ฟักทองด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเพียงอย่างเดียว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน แต่คุณคำนึง นวลมณีย์ อาจารย์ชำนาญการและวิทยากรพิเศษ
กลับค้นพบวิธีการย่นระยะเวลาในการปลูกฟักทองให้สามารถติดดอกออกผลได้ภายใน 7 วันหลังปลูก ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ด้วยวิธีการตอนกิ่งที่ใช้หลักการเดียวกันกับการตอนกิ่งพืชอื่นๆ ทั่วไปที่เกษตรกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยฟักทองต้นที่สมบูรณ์ 1 ต้น นั้นสามารถตอนได้ถึง 5 กิ่ง นอกจากนี้ยังทยอยตอนได้ตลอดเวลา จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องซื้อมาปลูกใหม่ ทั้งนี้ยังได้กิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ไม่กลายพันธุ์อีกด้วย ดังคำแนะนำและวีการทำต่อไปนี้
วัสดุ-อุปกรณ์ :

1.ดินร่วน

2.ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว

3.ยางหรือเชือกฟาง

4.มีด

ขั้นตอนการทำ :

1.นำดินร่วนใส่ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว

2.เลือกเถาพันธุ์ฟักทองที่สมบูรณ์

3.เลือกบริเวณข้อของฟักทองที่มีรากเริ่มงอกออกมา ใช้มีดตัดใบที่ข้อออกและตัดหนวดเลื้อยของฟักทองออก

4.นำดินที่ใส่ในถุงกรีดถุงยาวพอสมควรประมาณ 3-5 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มแล้วไปวางทับกับรอยที่เราได้ตัดใบและหนวดของฟักทองเอาไว้

5.หลังจากนั้นก็ให้ผูกเชือกรัดให้แน่น

6.เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างลงมาจากกิ่งตอน ประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งฟักทอง เพื่อเป็นการตัดท่อลำเลียงธาตุอาหารและน้ำ เมื่อขาดธาตุอาหาร ขาดน้ำ จะทำให้รากของฟักทองงอกออกมาเร็วขึ้น

7.หลังจากนั้น 7 วัน ก็สามารถนำไปปลูกในแปลงปลูกได้แล้วแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คำนึง นวลมณีย์ โรงเรียนบ้านหว้าหลัง อ.จะนะ จ.สงขลา
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×