เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า
16 กุมภาพันธ์ 2561
5,978
ตามปกตินิสัยของแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช หรือแมลงทั่วไป มักจะมีวงจรชีวิตอยู่ตามพุ่มไม้ ใบหญ้า ดังนั้นแหล่งหญ้าที่รกทึบ จึงกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของแมลงมากมายหลากสายพันธุ์ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เกษตรกรผู้ทำสวน ทำไร่ ต้องทำการดายหญ้า กำจัดวัชพืช ในแปลงพืชปลูก เพื่อลดการแย่งชิงอาหารและแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดแหล่งสะสมองศัตรูพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพืชปลูก

โดยการกำจัดวัชพืชจึงมีหลากวิธีไม่ว่าจะโดยการใช้แรงงานถากตัด ใช้รถไถกลบ หรือแม้แต่ฉีดสารเคมี ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำจัดวัชพืชให้หมดไปด้วยกันทั้งสิ้น หากเป็นการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นในพื้นที่โล่งกว้างนั้น สามารถกระทำได้เลยโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดกับพืชปลูก แต่ถ้าต้องกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ระหว่างร่องแถวหรือแปลงปลูกพืช เช่น ในสวนไม้ผล หรือแปลงพืชไร่ ขอจงระวังไว้ให้จงหนัก เพราะการกำจัดวัชพืช โดยไม่มีการฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงคลุมพืชปลูกไว้ก่อนนั้น อาจทำให้แมลงเข้าทำลายยอด ใบ และดอกอ่อนของต้นพืชได้ภายในชั่วข้ามคืนหลังมีการกำจัดวัชพืช เนื่องจากแหล่งอาหารหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของแมลงถูกทำลาย จึงทำให้แมลงหนีขึ้นมาหลบซ่อนและหากินอยู่ภายใต้ทรงพุ่มของพืชปลูกแทนดังนั้นก่อนทำการกำจัดวัชพืชในสวนไม้ผล หรือแปลงพืชปลูกใดๆ เกษตรกรควรทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงคลุมต้นพืชไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น


    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
19-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×