เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ศรแดง แบรนด์เมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีแห่งยุค ทางออกของการเพิ่มผลผลิต
07 พฤศจิกายน 2560
2,845
ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก 40% หรือ เพิ่มจำนวนสูงถึง 9,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ท่ามกลางพื้นที่เพาะปลูกที่ลดจำนวนลง เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยได้ขยายฐานเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร และ 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกภาคการเกษตรถูกแบ่งแย่งไปเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งย่อมส่งผลทำให้ภาคการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคอาหารสูงขึ้นตามจำนวนประชากร แต่ทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกภาคเกษตรกลับเสื่อมถอย นั่นเท่ากับว่า ต่อให้มีพื้นที่ปลูกพืชเท่าเดิมหรือไม่ถูกแบ่งแย่งไปทำที่อยู่อาศัย ก็ไม่สามารถเร่งกำลังการผลิตให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามความต้องการวัตถุดิบจากพืช เพื่อการเลี้ยงดูปศุสัตว์และประชากรมนุษย์ได้ ทางออกของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การหันมาปรับผรุงดินควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้มีจำนวนมากขึ้น บนพื้นฐานของเมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถให้ผลผลิตสูงและจัดการดูแลง่าย
พริกขี้หนูลูกผสม พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ที่มีผลผลิตในตลาดสูงถึง 60%


"เมล็ดพันธุ์ดี สามารถเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านได้" นี่คือปณิธานความเชื่อมั่นจาก มร.ไซมอน แนน กรูท ทายาทรุ่นที่ 6 ของผู้ก่อตั้งบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ซึ่งมีสาขาหลักอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982)และในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) ด้วยแนวคิดการนำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ของยุโรปมาปรับให้เข้ากับวิถีการปลูกพืชผักเขตร้อนในเอเชีย นับจากวันนั้นการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ภายใต้แบรนด์ "ศรแดง" จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย โดยคุณภาพที่วางใจได้ ภายใต้สัญลักษณ์ลูกศรสีแดงเข้มที่ก้าวมาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชั้นนำของประเทศ เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนาน 35 ปี

เมล็ดพันธุ์ผักหลากสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของศรแดง ที่เกษตรกรสามารถหยิบใช้ได้อย่างปลอดภัย เพราะทุกเมล็ดผ่านการเคลือบชั้นพอลิเมอร์ ช่วยป้องกันไม่ให้สัมผัสโดนสารเคมีที่เคลือบเมล็ดไว้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการเคลือบสารช่วยกระตุ้นนการงอกและส่งเสริมการเติบโตของเมล็ด ทำให้เมล็ดพันธุ์ผัก "ศรแดง" ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคเอเชีย

เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในซองฉลาดพร้อมปลูก Go Grow ที่มาพร้อมกับคำแนะนำเรื่องการให้ ปุ๋ย น้ำ และ การดูแลด้านอื่นๆอีสท์ เวสท์ ซีด ประเทศไทย มีที่ทำการอยู่ที่ 50/1 หมู่ 2 ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร.02-831-7777 หรือ www.eastwestseed.com มุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม(F1) ภายใต้แนวคิดที่ว่า "โลกยังคงต้องการผักผลไม้อีก 730 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรทั่วโลก" จึงมีบทบาทสำคัญต่อแวดวงพืชผัก เพื่อส่งเมล็ดพันธุ์ผักชั้นดีคุณภาพเยี่ยมให้ถึงมือเกษตรกรรายย่อยกว่า 18 ล้านคนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเขตร้อนอื่นๆ จนได้รับการจัดอันดับจาก Access to Seeds Index ให้อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นอันดับ 1 ของโลก ในหมวดการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ จากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักทั่วโลก(Global Index For Vegetable Seed Companies)ในปี พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นการกระจายพันธุ์พืชผักคุณภาพสูงให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตอาหารเลี้ยงโลกได้มากถึง 85% ไปพร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก และการบริหารจัดการต้นทุนแก่เกษตกรทั่วไปทั้งผู้ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ศรแดงและไม่ได้ใช้


ผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ที่ขึ้นชื่อว่าให้ดอกใหญ่
กลีบดอกแน่น ออกดอกดก สีสันสดใส หลากเฉด และ ต้านทานโรคเมล็ดพันธุ์ผักตรา "ศรแดง" กลายเป็น แบรนด์คุณภาพชั้นนำที่เกษตรกรไทยให้ความไว้วางใจ ด้วยมีกรรมวิธีการผลิตที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ยังอยู่ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการตรวจสอบพันธุ์ปน และพันธุ์บริสุทธิ์ ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์พร้อมใช้ในภาชนะบรรจุที่วางขายตามท้องตลาด จนได้เมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง ปราศจากพันธุ์ปน พันธุ์ที่ได้จึงให้ผลผลิตดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอันจะทำมาซึ่งรายได้ที่ดีของเกษตรกรด้วย

นอกจากจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเศรษฐกิจ แล้วยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้าน ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปพร้อมกับการสร้างสีสันให้วงการพืชผักด้วยการผลิตผักแฟนซีนานาพรรณควบคู่ไปด้วยปัจจุบันประมาณ 85% ของผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว และ 60% ของผลผลิตพริกขี้หนูสดที่มีขายในท้องตลาดของไทยเป็นสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตจาก อีสท์ เวสท์ ซีด โดยพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ ซุปเปอร์ฮอต ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม จากการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 และยังให้ผลผลิตดีมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ภายใต้ชื่อศรแดง ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีอีกมากมาย อาทิ

- ดาวเรือง พันธุ์สำหรับการปลูกในกระถางหรือตัดดอก ที่มาพร้อมเอกลักษณ์ด้านดอกใหญ่ สีสด หลากเฉดสี กลีบดอกแน่น ต้านทานโรคดี

- มะละกอแขกนวลสุพรรณ ลูกผสมที่ผลิตมาเพื่อเอาใจคอส้มตำโดยเฉพาะ ทั้งจัดเป็นพันธุ์แรกของไทยที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยทำให้ได้ต้นที่เป็น "กระเทย(สมบูรณ์เพศ)" สูงถึง 90% ติดผลดก เนื้อผลหนา เนื้อกรอบ ทนทานต่อโรคไวรัสจุดวงแหวน โดยไม่ต้องผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม(GMOs) แต่ก็ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง

- ฟักทอง "บัตเตอร์นัท" ถุงทอง ลูกกระทัดรัด แต่อัดแน่นไปด้วย ความหนึบเหนียว หวานมันอร่อย ติดผลดก ให้ผลผลิตสูง


- ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมสามสี "แฟนตาซี 35" พันธุ์แรกของไทย ที่มาพร้อมกับสีสันสวยงามชวนทาน มีรสชาติหวาน นุ่ม หนึบ ฝักใหญ่ ผลผลิตต่อไร่สูง ทั้งยังเก็บผลผลิตไว้ได้นานโดยที่เนื้อเมล็ดไม่แข็ง


- มะระหัวใจ "วาเลนไทน์" พันธุ์แรกของไทย ที่มาพร้อมกับรูปทรงผลสวย คลาสสิค รสชาติดี ไม่ขมมาก เนื้อหนา น้ำหนักดี ปลูกง่าย

- เมล็ดพันธุ์ผักชี คุณภาพดีสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรไทย มียอดการใช้เมล็ดพันธุ์ผักชี "ศรแดง" กว่า 2 หมื่นตันต่อปี

- พืชใช้น้ำน้อย อื่น ๆ เช่น ฟัก แฟง แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ได้เลือกสรรนำไปปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตน โดยที่ยังคงให้ผลผลิตดี แม้จะมีน้ำน้อยทุกเมล็ดพันธุ์ผักภายใต้แบรนด์ "ศรแดง" ของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ประเทศไทย ผ่านมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามาตรฐานโลก (ISTA = International Seed Testing Association เป็นสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่กำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นที่ยอมรับในวงการค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก เทียบได้กับ ISO HACCP GMP)หลากชนิดเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีจาก "ศรแดง"นอกจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีให้ถึงมือเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงแล้ว อีสท์ เวสท์ ซีด ประเทศไทย ยังจัดตั้ง "มูลนิธิเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเพื่อการแบ่งปัน" มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ ต่างๆ เพื่อนำไปเพาะปลูก ทั้งยังให้การสนับสนุน "โครงการภูฟ้า" ในการสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผัก ให้แก่โรงเรียนและเยาวชนได้นำไปใช้ปลูกผักในครัวเรือน/โรงเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ้ดานการ ปลูกผักให้เกษตกรได้นำไปใช้ในการพัฒนาการปลูกผักให้มีคุณภาพดี ช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น และ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสายเกษตร ที่มีความสนใจด้านการเกษตร เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเกื้อกูลสังคมการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรไทยให้อยู่ยั่งยืนนานสืบไป.


เปิดบ้านศรแดง รับขวบปีที่ 35 ด้วยพันธุ์พืชและไม้ดอกนานาพรรณ อลังการงานสร้างสรรค์กับอุโมงค์ผักที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่ 20 ไร่ 18 - 19 พ.ย.60


เรื่อง/ภาพ โดย : มินยดา อนุกานนท์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
18-28°C
นครราชสีมา
18-29°C
ชลบุรี
22-31°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
perdsorb
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×