เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
การแยกเพศมะละกอ ตัวผู้-ตัวเมีย-กะเทย
13 มิถุนายน 2560
73,758
มะละกอที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี รูปทรงผลสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด จะเป็นต้นกะเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศเป็นหลัก ดังนั้นในการปลูกมะละกอ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องคัดทิ้ง ต้นที่ให้ผลผลิตไม่ได้(ต้นตัวผู้)และต้นที่ให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด(ต้นตัวเมีย) เพื่อลดพื้นที่ในการจัดการดูแล ซึ่งจะกลายเป็นภาระต้นทุนระยะยาวต่อไป
ลักษณะผลมะละกอที่เกิดจากต้นกะเทย(ดอกสมบูรณ์เพศ)


++ การเลือกเพศมะละกอ ++

โดยทั่วไปมะละกอจะสามารถเลือกเพศหรือระบุเพศมะละกอได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเริ่มออกดอกมาให้เห็น ซึ่งตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาแล้ว จะสามารถจำแนกมะละกอออกเป็น 3 เพศ ได้แก่ ต้นตัวผู้(ดอกตัวผู้) ต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย) และ ต้นสมบูรณ์เพศ(ดอกกะเทย)เพศของมะละกอจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากมีความนิยมของตลาดมาเป็นตัวกำหนด เช่น รูปทรง และ เนื้อผลในส่วนที่ทานได้ ซึ่ง ผลมะละกอที่เกิดจากต้นที่ให้ดอกสมบูรณ์เพศหรือต้นกะเทย จะให้ผลที่มีรูปทรงเรียวยาว ทรงกระบอก ร่องเปลือกไม่ลึก เนื้อเยอะ ไส้ในค่อนข้างตัน ส่วน ผลมะละกอที่เกิดจากต้นตัวเมีย จะมีลักษณะร่องเปลือกลึก ไส้ในกลวง ผลมีลักษณะ ป้อมสั้น น้ำหนักผลผลิตน้อย ส่วน ต้นตัวผู้นั้นจะไม่ให้ผลผลิตเลย ซึ่งสามารถสังเกตุลักษณะเพศทั้ง 3 ได้ ดังนี้1. มะละกอต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย) ช่อดอกยาวปานกลาง 5 - 20 เซนติเมตร ดูจากภายนอกดอกยังตูมอยู่จะมีลักษณะดอกป้อม กลีบดอกทั้ง 5 กลีบ จะแยกจากกัน สีเหลืองอมเขียว จะให้ลูกกลมหรือลูกกบ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือ ถ้าสังเกตจากลักษณะต้นก่อนจะออกดอก ก็จะดูว่าต้นไหนเป็นต้นตัวเมีย จากใบและราก หากมีใบใหญ่หนา ต้นกลมใหญ่ และ มีรากแขนงออกด้านข้างเยอะแสดงว่าเป็นต้นตัวเมีย

ลักษณะดอกมะละกอตัวเมีย : ดอกจะอ้วนป้อม กลีบดอกมีลักษณะบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย เมื่อดอกบานกลีบดอกทั้ง 5 กลีบจะบานแยกออกจากกันตั้งแต่ปลายจรดโคน เมื่อเด็ดกลีบดอกออกดู จะเห็นเป็นเกสรตัวเมีย ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลเล็กๆ(รังไข่)อยู่ภายใน2. มะละกอต้นตัวผู้(ดอกตัวผู้) มีช่อดอกยาวแตกแขนงเป็นสายยาว 70 - 120 เซนติเมตร ดอกบนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีอวัยวะเพศเมียปรากฏอยู่แต่ไม่ทำหน้าที่ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวหรือครีม โคนกลีบเป็นหลอด ปลายกลีบแยกกัน 5 แฉก บริเวณโคนติดกัน


ลักษณะดอกมะละกอตัวผู้ : ต้นตัวผู้จะไม่ให้ผล ลักษณะที่สังเกตุเห็นได้ชัดเจนคือ โคนกลีบยาวเป็นหลอด(มองดูคล้ายดอกปีบ) มีก้านช่อดอกยาวเป็นสายมองเห็นได้ชัดเจนสวยงาม3. มะละกอต้นกะเทย(ดอกสมบูรณ์เพศ) ช่อดอกแตกแขนงสั้น อาจจะประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศในช่อดอกเดียวกันก็ได้ แต่ดอกสมบูรณ์เพศก่อนบานจะมีลักษณะเรียวยาว กลีบดอกส่วนที่เป็นหลอดจะหุ้มส่วนของรังไข่ ส่วนกลีบดอกที่แยกกันจะเปิดออกเมื่อดอกบาน

ลักษณะดอกมะละกอสมบูรณ์เพศ(ดอกกะเทย) : ดอกมีรูปทรงเรียวยาว เมื่อดอกบาน กลีบดอกตรงส่วนปลายจะแยกออก โดยที่โคนกลีบยังติดกันแน่นอยู่ เมื่อเด็ดกลีบดอกออกมาดู จะเห็นเกสรตัวผู้สีเหลืองอยู่ภายในชัดเจนลักษณะผลที่เกิดจากต้นตัวเมีย(ดอกตัวเมีย)


เขียน/เรียบเรียงโดย : มินยดา อนุกานนท์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ. "เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ รอบรู้เรื่องมะละกอ". ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประยูร ทองเทียนชัย.มะละกอมาเลย์แบบสวนผสม ป้อนตลาดแม่ค้าส้มตำทำเงินแสนได้ไม่ยาก".นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้ เกษตรมือโปร ปีที่ 14 ฉบับที่ 157(2557).20-21
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×