เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
10 เกษตรกรไทย...ก้าวไกลสู่สากล
02 ธันวาคม 2563
1,156
จากการเฟ้นหาเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ ในโครงการ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร Exim Bank และ DTAC ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "เกษตรกรไทยมุ่งนำผลผลิตไทยก้าวไกลสู่สากล" ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 12 ของการจัดโครงการดี ๆ เพื่อเกษตรกรไทย ทำให้ในแต่ละปี เราจะมีคนต้นแบบ มีคนคุณภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สำหรับปี2563 มีเกษตรกรจากทั่วประเทศให้ความสนใจและสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ และมีเพียง 10 ท่าน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่มุ่งผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจนำผลผลิตของไทย ออกสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ไปทำความรู้จักกับทั้ง 10 ท่านกันเลย
1. ชำนาญ คุ้มไพร คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป

พี่ซี หนุ่มร้อยเอ็ด ที่ผันตัวเองจากการเป็นเชฟจากต่างประเทศ โดยมองเห็นโอกาส มองเห็นทางรอดให้กับชุมชนและครอบครัว ซึ่งเดิมพื้นที่นั้น เป็นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลิ แต่พี่ซีมองว่า เราต้องมีรายได้มากว่าหนึ่งทาง จึงมองหาอาชีพเสริม ที่ช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการ ?เลี้ยงแมลง? เพราะแมลงคืออาหารแห่งโลกอนาคต และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และได้นำความสามารถจากการเป็นเชฟ มาต่อยอด แปรรูปแมลงให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง ข้าวเกรียบ น้ำพริก แมลงทอด รวมไปถึงตอนนี้พัฒนาเป็นผงโปรตีนจากจิ้งหรีดอีกด้วย2. ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทร์เรืองฟาร์ม (JR Farm) จังหวัดจันทบุรี

นัท เด็กรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ทางด้านวิศวะ มาพัฒนาสวนเดิมที่ครอบครัวทำไว้ ให้กลายเป็น Farm ผลไม้ อัจฉริยะ ด้วยการนำระบบ IOT รวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนทางด้านแรงงาน ทำให้ตอนนี้ที่สวนไม่มีปัญหาเรื่องของแรงงานเลย

นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในเรื่องของการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ยอดฮิตอย่างทุเรียน จนเกิดเป็นทุเรียนอบกรอบ ทอดกรอบ รวมไปถึงฟรีซดราย ที่ถูกอกถูกใจทั้งคนไทยและต่างประเทศ
3. อรวรรณ สุวรรณหล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนปทุมทิพย์ จังหวัดลำพูน

ต้อม สาวแกร่งเมืองเหนือ แม้ตัวจะเล็ก แต่ใจไม่เล็ก นำความรู้ด้านการตลาดมาพัฒนา สร้างเครือข่าย เพื่อทำมะม่วงหลากสี ส่งออก และมองเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้ที่สามารถกำหนดราคาเองได้ ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

มะม่วงที่สวนปทุมทิพย์ เป็นมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม ควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูก การคัดแยก การส่งออก ไปจนถึงการแปรรูป เราส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ เพื่อให้มะม่วงที่มีคุณภาพ4. อมตะ สุขพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน-อ๊อฟ คอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัน เริ่มทำเรื่องกาแฟ เพราะความชอบ จากที่ทำงานในเมือง ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมองเห็นว่า พืชหลักที่เกษตรกรปลูกมาก ในพื้นที่อย่างกาแฟ ต้องไปได้ไกลกว่านี้

จึงเดินหน้าพัฒนากาแฟแม่ฮ่องสอน ทั้งการปลูก การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้ปลูก และรับผลผลิตจากเกษตรกรทั้ง 7 อำเภอ เพื่อแปรรูป หวังที่จะให้กาแฟของแม่ฮ่องสอน เป็นที่ยอมรับ และรู้จักทั้งในและต่างประเทศ

5. ศราวุธ พรชัยสิทธิ์ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

หนึ่ง หนุ่มสวนมะพร้าวฉะเชิงเทรา ที่ซึมซับอาชีพเกษตรกรสวนมะพร้าวมาตั้งแต่เล็ก ๆ และในขณะที่ทำงานในบริษัท ก็เลือกที่จะทำการเกษตรควบคู่ไปด้วย จนท้ายที่สุดได้เลือกที่จะเข้าสู่เส้นทางเกษตรกรแบบเต็มตัว

มะพร้าวน้ำหอม ที่ถูกรวบรวมจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และถือเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน ถูกส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นอย่างดี ตอนนี้มุ่งที่จะพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่วิถีอินทรีย์ เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ให้กลับมาสมบูรณ์ และสร้างความยั่งยืนได้ทั้งระบบ


6. เสาวลักษณ์ มณีทอง สวนปันแสน จังหวัดตาก

จอน มองเห็นโอกาสจากพืชสมุนไพรไทย ที่ต้องพัฒนาได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ เพราะนี่คือทรัพยากรที่เรามี เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

สมุนไพรจากสวนปันแสน รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย เป็นสมุนไพรไร้สารเคมี มาตรฐานสากล ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อดูแลสุขภาพทั้งคนไทยและต่างประเทศ
7. สมพงษ์ หนูศาสตร์ เกลือสปากังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี

พี่เก๋ หนุ่มนาเกลือ ที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า เกลือไทยก็เป็นหนึ่งในวิถีเกษตร และทำอะไรได้มากกว่าที่คิด เวลาพูดถึงเกลือ เราก็จะนึกถึงการปลุงอาหาร การนำไปถนอมอาหาร แต่เกลือของที่นี่ถูกนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปา ในหลากหลายรูปแบบ

และนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากเกลือ พี่เก๋ยังอยากจะทำให้นาเกลือนั้น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน8. สิทธา สุขกันท์ ข้าวฅนอินทรีย์ จังหวัดพิจิตร

ธา คนปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานสากล และมองเห็นว่าวิถีอินทรีย์คือวิถีที่จะจะทำให้ชุมชนอยู่รอดอย่างยั่งยืน

ข้าวฅนอินทรีย์ คือกลุ่มที่สามารถส่งข้าวเปลือกปีละหลาย ๆ ตัน ให้กับต่างประเทศ เพื่อนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และยังสามารถที่จะแปรรูปเป็นข้าวสีอินทรีย์ ส่งขายให้กับคนในประเทศ และมองว่า ?ชาวนา? เป็นอาชีพที่ตนภาคภูมิใจ และอยากจะให้คนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญ และอยากเห็นอาชีพชาวนามีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ
9. มณีรัตน์ ภาโนมัย Dfruit Farm จังหวัดอุตรดิตถ์

ผึ้ง กับมะม่วงขึ้นชื่ออย่างน้ำดอกไม้สีทอง ที่ได้มาสานต่ออาชีพการปลูกมะม่วงต่อจากพ่อแม่ และพัฒนาจนสามารถก้าวไปสู่การส่งออกได้อย่างภาคภูมิใจ

จากใจที่รักและชอบทำเกษตร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำอาชีพเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเกษตรในแบบเดิม หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา จนเราสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเอง แล้วพร้อมส่งต่อให้คนในชุมชน นี่คือสิ่งที่ทำให้ผึ้งภูมิใจมากที่สุด10. ศักดา แสงกันหา Maligood จังหวัดนครราชสีมา

ต้อม หนุ่มเมืองย่าโม ที่มองเห็นความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมองเห็นโอกาสที่จะขยาย และต่อยอดธุรกิจผ้าไหม ให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก

ต้อมนำเทรนด์การแต่งตัวของคนรุ่นใหม่ มาผสานกับผ้าไทยอย่างผ้าไหมได้อย่างลงตัว ด้วยการออกแบบผ้าไหมสำเร็จรูป ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Maligood และสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน กระจายรายได้อย่างทั่วถึงคนทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้คนในชุมชนและผ้าไหมไทย อยู่ได้อย่างยั่งยืน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอบขอบคุณ : มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
21-29°C
ภูเก็ต
24-28°C