เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อัดฟางก้อน...สร้างรายได้งาม หลังการเก็บเกี่ยว
16 ธันวาคม 2562
2,142
อาชีพรับจ้างอัดฟางก้อนมาแรง!! สร้างรายได้งามช่วงหน้าแล้ง มีความต้องการของตลาดสูงมาก
เรามักจะเจอข่าวกันอยู่บ่อย ๆ ว่าในช่วงหน้าแล้งนั้น มีเกษตรกรในหลายพื้นที่ขาดแคลนฟาง สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ และค่อนข้างหายาก เพราะช่วงหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรน้อยคนนักที่จะสามารถอัดฟางก้อนไว้ใช้ หรือไว้ขายเองได้ เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้สำหรับอัดฟางก้อนนั้น ค่อนข้างจะมีราคาที่สูง ทำให้วิธีการจัดการในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา หนีไม่พ้นการเผา
แต่ปัจจุบัน เราได้มีการรณรงค์งดเผาตอซังฟางข้าว สืบเนื่องจากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างมลพิษต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดแร่ธาตุ และเกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมามากมาย ทำให้เกษตรกรบางรายในหลายพื้นที่ กล้าที่จะลงทุน เพราะมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ จากการอัดฟางก้อน ซึ่งแต่ละปีตลาดมีความต้องการสูง
ศูนย์กลางการผลิตพันธุ์ข้าวเกษตรนาแปลงใหญ่ ต. ตาอ็อง อ.มือง จ.สุรินทร์ พบชาวบ้านส่วนใหญ่ ต่างพากันออกมาไถนา หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินาปี หลังจากเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิ นาปรัง ที่เพิ่งเกี่ยวข้าวไปเมื่อไม่นาน นายสุนันท์ เกตุแก้ว อายุ 38 ปี และนาง จินนาลักษณ์ เกตุแก้ว อายุ 39 ปี สองสามีภรรยา เกษตรกร จ.สุรินทร์ เกษตรกรหัวก้าวหน้า ได้นำรถไถนานั่งขับ คันใหญ่ ดัดแปลงติดตั้งเครื่องอัดฟาง ออกบริการรับจ้างอัดฟางก้อน เพื่อเก็บไว้เป็นเสบียง เลี้ยงโค กระบือ เพาะเห็ดฟาง คลุมสวนผลไม้ และสวนผักเกษตรอินทรีย์ ให้กับชาวบ้านแห่งนี้ และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงนี้จะถือว่า เป็นช่วงที่มีความต้องการฟางอัดมาก เพราะเข้าสู่ฤดูแล้งฟางจะหายาก และมีความต้องการของตลาดสูงมาก
นายสุนันท์ เกตุแก้ว ผู้หันมาทำอาชีพรับจ้างอัดฟาง เปิดเผยว่า ชาวบ้านต้องการอัดฟางเก็บตักตุนเอาไว้เป็นเสบียงอาหาร สำหรับการเลี้ยงโค กระบือ ตลอดหน้าแล้ง และขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยง ทั่วประเทศ ตนและภรรยา มารับจ้างอัดฟางก้อนในราคาก้อนละ 12 บาท หากที่ท้องทุ่งนาไหนข้าวได้ผลผลิตข้าวดีๆ โดยเฉพาะนาข้าวแปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์ อัดฟางก้อนง่ายมาก วันหนึ่งสามารถอัดฟางก้อนได้ประมาณ 1,000 ก้อน ทำให้มีรายได้วันละประมาณ 7,500- 10,000 บาท ส่วน เครื่องอัดฟางซื้อมือสองมา ราคา 300,000 บาท และ หากเจ้าของฟางจ้างให้ขนฟางอีก ก็จะได้เพิ่มอีกก้อนละ 8-10 บาท ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอบคุณ : INN News
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×