เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 11
เรามองหาคนปลูกยุคใหม่ ใส่ใจคนกิน
08 กรกฏาคม 2562
5,430
ก้าวสู่ปีที่ 11 กับ โครงการ "ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร"
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (dtac) ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นที่ 11 ของการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านโครงการได้สรรหาเกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ ในด้านต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 200 คน เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และนำแนวคิด วิธีการ การบริหารจัดการทางการเกษตรเผยแพร่ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลัง สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ในปีนี้ ปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด "เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร" โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น ด้วยการเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการปลูก การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยยึดหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ สุขภาพ(health) นิเวศวิทยา(ecology) ความเป็นธรรม(fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรในแบบ ECO Friendly ตั้งแต่กระบวนผลิต การขนส่ง การบริโภค ไปจนถึงการจัดการและกำจัดของเหลือใช้ในฟาร์ม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้

1. มิติด้านสุขภาพ (health)
2. มิติด้านนิเวศวิทยา (ecology)
3. มิติด้านความเป็นธรรม (fairness)
4. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ (care)
5. การทำการเกษตรในแบบ ECO Friendly
5.1 กระบวนการผลิต (Production)

5.2 การขนส่ง (Logistics)

5.3 คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center)

5.4 การจัดการหรือกำจัด (Disposal)

6. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร
7. การมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมุ่งพัฒนาการเกษตรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืน
เรามุ่งหวังให้เกษตรกรไทยเกิดความยั่งยืนด้วยเกษตรวิถีอินทรีย์ ผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่มีจิตสำนึกของผู้ผลิตที่มีความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับเกษตรกรยุคใหม่หัวใจอินทรีย์ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกับรายละเอียดโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
คุณอัญชลี กลิ่นเกษร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2016-5609 ถึง 12 , 081-655-2921 แฟกซ์. 0-2016-5606
E-mail : rbk_foundation@hotmail.com / anchaleek17@gmail.com
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด.คอม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×