เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สตาร์ทอัพไทยไอเดียดี สร้างนวัตกรรมใหม่ เกี่ยวข้าวผ่าน App.
08 เมษายน 2562
3,295
หากย้อนไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน ภาพของการลงแขกเกี่ยวข้าวยังถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สวยงาม และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เกษตรกรไทยต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตให้สูงขึ้นและทันต่อความต้องการของตลาด เครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน
 
แต่ถึงอย่างไร ก็ยังถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือแม้กระทั่งเพาะปลูก เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรประเภทเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้บริการนี้เกิดความไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
Startup สัญชาติไทย ไอเดียเจ๋ง!!! สร้างนวัตกรรมใหม่ กับแอปพลิเคชัน GetzTrac (เก็ทแทรค) เพื่อรองรับปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG มุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ช่วยให้เกษตรกรมีตัวเลือกในการจ้างงานเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ในการรับงานของผู้ให้บริการ ซึ่งมีรูปแบบการทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้ผู้ให้บริการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชัน GetzTrac (เก็ทแทรค) เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ่านการให้บริการมาแล้วกว่า 3,000 ไร่ โดยมีบริการหลักคือการจัดหารถเตรียมดินและรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจ้างเครื่องจักรการเกษตรได้ตรงตามความต้องการ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจหลักอย่างข้าวแล้ว ปัจจุบันกำลังพัฒนาและทดลองให้บริการรถตัดอ้อย ข้าวโพดและถั่วเขียว พร้อมทั้งมุ่งพัฒนางานบริการจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร และเตรียมขยายงานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต นอกจากนั้นแอปพลิเคชัน GetzTrac (เก็ทแทรค) ยังมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศและอัพเดทราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
แอปพลิเคชัน GetzTrac (เก็ทแทรค) โหลดง่าย ผ่าน Smart Phone ระบบ Android เพียงเข้าไปที่ Play store พิมพ์ค้นหา GetzTrac แล้วกดติดตั้ง (สำหรับระบบ iOS อดใจรออีกไม่นาน) เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทยให้พัฒนาและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : www.getztrac.com / www.facebook.com/GetzTrac
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
18-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×