เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สารกระตุ้นทางชีวภาพ คืออะไร??? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
11 กุมภาพันธ์ 2562
3,778
"สารกระตุ้นทางชีวภาพ" หรือที่รู้จักทางสากลเรียกว่า Biostimulants ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เกษตร มีการแยกออกจาก กลุ่มปุ๋ย (Fertilizers) และสารกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตพืช (Plant Growth Regulator: PGR/Hormones)
แล้ว "สารกระตุ้นทางชีวภาพ" (Biostimulants) คืออะไร?
"สารกระตุ้นทางชีวภาพ" คือ สารประกอบ สสารหรือจุลินทรีย์ที่มีมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป หรือการรวมตัวของสารดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับพืชและดิน เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งต้านทานโรคพืชต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
"สารกระตุ้นทางชีวภาพ" จะช่วยกระตุ้นการให้สารอาหารต่อพืชอย่างเป็นอิสระ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นไปตามวงจรตั้งแต่ระยะการงอกไปจนถึงระยะให้ผลผลิต ซึ่งจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสารกระตุ้นทางชีวภาพ เมื่อใช้แล้ว จะเกิดผลต่อพืช ดังนี้

-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระบวนการสร้างและสลาย เมตาบอลิซึ่ม (Metabolism) ของพืช ส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น

-เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานโรคพืช และฟื้นฟูพืชจากภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อย่างเช่น อุณหภูมิและน้ำ

-เพิ่มการกระตุ้นให้เกิดการนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงน้ำ หรือสารละลายต่าง ๆ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

-เพิ่มคุณภาพโดยรวมของผลผลิต รวมไปถึง ปริมาณน้ำตาล (ความหวาน) สีสัน ความสมบูรณ์ของเมล็ด ฯลฯ

-เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
"สารกระตุ้นทางชีวภาพ" มีกลไกการทำงานที่แตกต่างจากปุ๋ยธรรมดาทั่วไป เพราะปุ๋ยทั่วไป ช่วยส่งเสริมด้านการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น แต่ไม่ได้เสริมประสิทธิภาพในการต้านทานศัตรูพืชและโรคต่าง ๆ ให้แก่พืช ซึ่งต่างจากสารกระตุ้นทางชีวภาพ

"สารกระตุ้นทางชีวภาพ" เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่หลากหลาย เช่น อาหารเสริมสำหรับพืช สารเพิ่มความแข็งแรงและบำรุงพืช สารกระตุ้นพฤกษเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือแม้กระทั่ง สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×