เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ธนพร เอี่ยมสมัย
ความสำเร็จ เกิดจากความไม่ย่อท้อ
อาชีพเกษตรกร เกิดจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูก และทำเป็นประจำจนความรู้นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังเช่นเกษตรกรต้นแบบคนนี้ ที่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งมาเจอผักมหัศจรรย์ของดีประจำเมืองเพชร จนขยายกิจการเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดี และเมื่อเราทำสิ่งใดได้ดี ก็ย่อมเกิดความคิดที่จะส่งต่อองค์ความรู้ไปให้คนอื่น เหมือนอย่างที่เกษตรกรท่านนี้สอนสั่งลูกหลาน ไม่ว่าจะแนวคิดการใช้ชีวิต ไปจนวิชาความรู้ทางการเกษตร " คนทำการเกษตร นอกจากทำเพราะเป็นอาชีพเก่าแก่ของพ่อแม่แล้ว ยังต้องทำด้วยความรัก ควบคู่กับความอดทน เพราะการทำไร่ทำสวนไม่ใช่ว่ามันจะได้กำไรตลอด มันยังมีต้นทุนอื่น ๆ เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นจึงต้องอดทนทำบางทีก็ต้องลองผิดลองถูกไปด้วย ขอแค่ใจรัก ขยัน อดทน แล้วสิ่งที่เราทำไว้จะงอกงามให้เห็นเอง "
พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์
ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม เพราะเราเป็นเกษตรกรของพระราชา
ธิติมา ดาผา
รักในสิ่งที่ทำ ตามรอยเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
สำรอง แตงพลับ
เดินทีละก้าว สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วย เกษตรผสมผสาน
วณิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์
สุข เมื่อรู้จักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
สีไพร ศรีแสงทรัพย์
บัวกระถางเงินล้าน
ประชา คำแก้ว
คัดความสุขให้ตัวเองด้วยความจริงใจ
สายพิน ชูเชื้อ
หอมความสุขบนนาของพ่อ หอมความสุขบนแผ่นดินเกิด
ณรงค์ สำลีรัตน์
ปราชญ์ไทยผู้ดังไกลถึงต่างแดน
พิเชษฐ์ สุดธูป
เกษตรกรผู้เลี้ยงบอนสีด้วยใจรัก
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×