เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
อิตติศักดิ์ อินถาวงศ์
ปลูกมะนาวตาฮิติ ออกผลได้ทั้งปี ดูแลง่าย กำไรงาม
มะนาวเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง ที่เกษตรกรหันมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย เพราะมะนาวจะมีราคาสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่มะนาวขาดตลาด ทำให้มะนาวมีราคาสูง เกษตรกรหลายรายจึงหันมาทำมะนาวนอกฤดูเพื่อรองรับตลาดในช่วงนั้น แต่มะนาวบางสายพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ออกผลในช่วงที่ต้องการได้ อีกทั้งการทำมะนาวนอกฤดูจะมีต้นทุนสูง แต่ทว่ายังมีมะนาวสายพันธุ์ “ตาฮิติ” ที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เพียงมีการจัดการที่ดี ใช้ต้นทุนต่ำ ก็จะสามารถฟันกำไรช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี
สุทธิเดช กฤษณะเศรณี
ผู้เปลี่ยนวิกฤตทุเรียนไทยให้เป็นโอกาส
สันทัด วัฒนกูล
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ ให้กำไรเกินเท่าตัว
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
ชัช อินทฤิทธิ์
เลี้ยงกบแบบเข้าใจ สร้างรายได้มั่นคง
อ๋า พรมไธสง
จากตังเกขี้เมาสู่ชาวนาต้นแบบ
ชาติชาย เหลืองเจริญ
เกษตรกรผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก
ระพี ช้างนะ
ชาวนาผู้สานฝันจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เหลี่ยง แสงรัตน์
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิถีธรรมชาติ
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×