เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ประกอบ ศรีวะรมย์
เกษตรผสมผสานบนพื้นที่สองไร่
“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่จำเป็นต้องทำมากแต่ควรทำให้หลากหลายอย่างละนิดอย่างละหน่อยเมื่อรวมกันมันจะมากเอง ไม่ต้องปวดหัวกับผลผลิตที่ล้นตลาด ความหลากหลายการผสมผสานคือความลงตัวของชีวิตในปัจจุบัน คือคำพูดของเกษตรกรที่ชื่อ “ประกอบ ศรีวะรมย์” จากพนักงานบริษัทประกันภัยสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนจัดการการทำเกษตรอย่างเป็นระบบ ใฝ่หาความรู้เอามาปรับใช้ให้เหมาะกับฟาร์มของตัวเอง เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักทำให้วันนี้คุณประกอบ ศรีวะรมย์และครอบครัว มีความสุขกับวิถีทางใหม่ที่เลือกแล้ววิถีชีวิตแบบพอเพียงที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าตั้งใจที่จะทำ
สง่า มาลัยทัต
ผู้อนุรักษ์สายพันธุ์ไก่แจ้ไทย
สมศักดิ์ จุ้ยนาม
กับฟาร์มผักครบวงจรที่ไทรน้อย
สะอาด เมี้ยนแม้น
เลี้ยงแพะพลิกวิกฤติ จากชีวิตที่ล้มเหลว สู่ผู้มีรายได้ยั่งยืน
ไพโรจน์ ตะเพียนทอง
ทำนาข้าวปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
ประคอง เอี่ยมสำอางค์
ใช้เวลาว่างปลูกสัปปะรดสี ไม่ถึงปี มีรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
นัยนา ช่างทอง
เส้นทางของคนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย
กับการปลูกผักปลอดสารพิษ ทางเลือกใหม่ที่ไม่มีทางตัน
ณัฐสุดา จั่นบางยาง
เลี้ยงปลานิลขาย สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
สุภาพร อังคะ
กับการปลูกไผ่ ที่ทำรายได้ให้ทั้งหมู่บ้าน
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
15-31°C
นครราชสีมา
23-34°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×