เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
สุภาพร อังคะ
กับการปลูกไผ่ ที่ทำรายได้ให้ทั้งหมู่บ้าน
คนเรามักจะเสาะแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเอง และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าการมีหน้าที่การงานที่ดี มีตำแหน่งที่ดีจะช่วยการันตีความมั่นคงของชีวิตได้ แต่กาลเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตำแหน่งการงานไม่ได้การันตีความมั่นคงให้กับชีวิตเรา โดยเฉพาะชีวิตที่มีความสุข จึงจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆมานี้ผู้คนสาขาอาชีพต่างๆก็เลือกที่จะลาออกจากงานแล้วกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับอาชีพการเกษตรและอยู่กับดินที่มั่นคง
วรรณภา เหลืองธุวปราณีต
แรงบันดาลใจจากความไม่รู้สู่ความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกหม่อน
เรียม ทองคำ
ล้มแล้วลุก ปลูกฝรั่งกิมจู สู่ความสำเร็จ
พิทักษ์ พึ่งพเดช
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในสวนมะพร้าวน้ำหอม
ประวิทย์ บุญมี
กับแนวคิดส่งต่อส้มโอพันธุ์ดี สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ชาตรี เพชรแอน
เกษตรกรยุคใหม่ ทำนาไม่เผาตอซัง ลงทุนน้อยกำไรเยอะ
อิตติศักดิ์ อินถาวงศ์
ปลูกมะนาวตาฮิติ ออกผลได้ทั้งปี ดูแลง่าย กำไรงาม
สุทธิเดช กฤษณะเศรณี
ผู้เปลี่ยนวิกฤตทุเรียนไทยให้เป็นโอกาส
สันทัด วัฒนกูล
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ ให้กำไรเกินเท่าตัว
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×