เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ณัฐสุดา จั่นบางยาง
เลี้ยงปลานิลขาย สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
การเลี้ยงปลานิล อีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เกษตรกรรวยได้ คุณณัฐสุดา จั่นบางยาง หนึ่งในเกษตรกรที่เปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมะม่วง มาเป็นชาวประมง เริ่มต้นจากการเลี้ยงกุ้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะการเลี้ยงกุ้งมีปัญหาหลายอย่าง แต่ด้วยใจรักในอาชีพเกษตรกร สุดท้ายจึงมาลงตัวที่การเลี้ยงปลานิล ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยรู้จักกันดี และนิยมเลี้ยงกันด้วย ปลานิลเลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งต้ม ผัด แกง ทอด อร่อยทุกเมนู ซึ่งการแปรรูปปลานิล เป็นเมนูอาหารต่างๆให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นช่องทางการขายที่ดีกว่าการขายปลานิลแบบส่ง คุณณัฐสุดา เล่าให้ฟังต่อว่า การเลี้ยงปลานิล เพื่อขายส่งค่อนข้างที่จะได้กำไรน้อย ซึ่งปลานิลจะข่ายส่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 48- 50 บาท แต่ถ้าขายปลีกได้กำไรจะดีเป็นเท่าตัวเลย แต่การขายปลีกก็ต้องไม่เน้นขายปลานิลสด แต่ต้องแปรรูปทั้งหมด แปรรูปให้เป็นอาหารพร้อมทานทั้งหมดเลย อย่างปลานิลเผา ปลานิลนึ่งมะนาว ปลานิลแดดเดียว ห่อหมก เป็นผลิตภัณฑ์จากปลานิลทั้งหมดเลย จะทำให้ขายได้ง่าย ส่วนการเลี้ยงปลานิลนั้นคุณณัฐสุดา จะเลี้ยงในกระชัง ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 6 เดือน สามารถจับขายได้ในขนาดน้ำหนักประมาณ 800กรัม (8 ขีด)ไปจนถึง1.5 กิโลกรัม ต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลต่อ 1 กระชังจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท แต่สามารถขายได้กระชังหนึ่งประมาณ 40,000-50,000 บาทเลยทีเดียว การเลี้ยงปลานิลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ให้ผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี
สุภาพร อังคะ
กับการปลูกไผ่ ที่ทำรายได้ให้ทั้งหมู่บ้าน
วรรณภา เหลืองธุวปราณีต
แรงบันดาลใจจากความไม่รู้สู่ความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกหม่อน
เรียม ทองคำ
ล้มแล้วลุก ปลูกฝรั่งกิมจู สู่ความสำเร็จ
พิทักษ์ พึ่งพเดช
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในสวนมะพร้าวน้ำหอม
ประวิทย์ บุญมี
กับแนวคิดส่งต่อส้มโอพันธุ์ดี สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ชาตรี เพชรแอน
เกษตรกรยุคใหม่ ทำนาไม่เผาตอซัง ลงทุนน้อยกำไรเยอะ
อิตติศักดิ์ อินถาวงศ์
ปลูกมะนาวตาฮิติ ออกผลได้ทั้งปี ดูแลง่าย กำไรงาม
สุทธิเดช กฤษณะเศรณี
ผู้เปลี่ยนวิกฤตทุเรียนไทยให้เป็นโอกาส
สันทัด วัฒนกูล
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ ให้กำไรเกินเท่าตัว
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×