เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ละมัย สระทองหน
ทำสวนสะเดาอินทรีย์ ที่บ้านสวนละมัยพร
หลังจากมีประสบการณ์คุณพ่อของตนเองเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำเกษตรโดยการใช้สารเคมีแล้ว ทั้งสองสามีภรรยา ก็หันมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางไว้ให้ และได้พบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากขึ้น สุขทั้งจากการได้ทำให้พืชผลของตนปลอดจากสารพิษ สุขที่ทำให้ทั้งตนเอง คนรอบข้าง และคนที่มารับซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลอดภัย มีร่างกายแข็งแรง ทำให้ไกลจากโรคภัย นอกจากนั้น อีกความภาคภูมิใจที่สำคัญมาก ที่ลุงดาบตำรวจพรชัยบอกคือ ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ภาคภูมิใจที่ท่านได้ลงมาดูแลเอาใจใส่เรื่องการเกษตร ชี้แนะแนวทาง ทำให้พวกเราอยู่ดี กินดี สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ประชาชนของเราและทั่วโลกได้ด้วย
สุธี สมานมิตร
ผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ กับการต่อยอดไม่รู้จบ
ลิ้ม บัวรอด
ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยการปลูกข่าออร์แกนิค
อำนาจ ศรีบัวทอง
เกษตรกรเจ้าเทคโนโลยี
ปรมินทร์ ประทุมมา
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย ดอกขจร
อภิรักษ์ เขียวประเสริฐ
“สวนมะลิหอมอิ่มใจ” ปลูกแบบปลอดสารพิษ รายได้ดี สุขภาพดี
ภูเขา ชากะสิก
ผู้สืบทอดกระบองเพชรสวนลุงจรณ์ จากรุ่นสู่รุ่น
ปานศิริ ปาดกุล
ปูชุบชีวิต
ปรีดาธพันธุ์ จันทร์เรือง
ผู้ใช้ความรู้สึกด้านลบ ผลักตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า
ทศพร เจริญกิจ
สุขใจที่ได้เป็นเกษตรกรใบหม่อน
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×