เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
สิตา หิมารัตน์
ปลูกพลูไทยส่งขาย รายได้หลักล้าน
" สู้และอดทน " เพื่อวันข้างหน้าที่สวยงาม เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาของคุณสิตาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้ ต้องผ่านคำว่าสู้ คำว่าอดทนมาตลอด และมันก็ทำให้เธอสำเร็จในวันนี้ ด้วยคำสองคำประจำใจของเธอนั่นเอง
ดารารัตน์ นิยมรัตนา
กระถางรักษ์โลก แปลงร่างขยะให้เป็นเงิน
จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม
ปลูกไผ่ได้มากกว่าหน่อ แปรรูปไผ่ขาย รับรายได้ทุกวัน
บุญชู ศิดสันเที๊ยะ
เลี้ยงมดแดงในสวนมะม่วง ไว้ขายไข่ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
จณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์
สับปะรด ทองระยอง ปลูกทานสด รสหวาน ทานได้ไม่กัดลิ้น กินได้ยันแกน
ดิเรก ขำคง
ต้นอ่อนผักบุ้งออร์แกนิค ความสุขยิ่งใหญ่ ที่ได้จากพืชเล็กๆ
พยุง หนูแย้ม
กลั่นกลิ่นหอมจากดอกจำปี เพิ่มมูลค่ามหาศาล
สุนัน พละเจริญ
ปลูกกระจับเขาควายสร้างรายได้ไร่ละหมื่น
สุรกิจ ละเอียดดี
เลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คุณภาพดีๆส่งต่อถึงผู้บริโภค
สุเมธ ช้างเชื้อ
เลี้ยงเป็ดขายไข่ ความสุขเรียบง่ายที่บ้านเรา...
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
18-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
14-30°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
23-28°C