เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
กันตพงษ์ แก้วกมล
เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอที
อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่นั้นช่วยให้เราทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีหนทางเดินชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้คุณสามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้ารู้จักบริหารจัดการ คนเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องการมีเครือข่ายและการจัดการที่ดีช่วยให้เราทำการเกษตรในหลายๆที่พร้อมๆกันเมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชีวิตก็ง่ายขึ้นนอกจากนี้เมื่อนำภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมาสังเคราะห์เราจะเข้าใจในเส้นทางที่เราเดินได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น การทำเกษตรทุกวันนี้ถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรับรองว่าไม่มีจนอย่างแน่นอน
ประกอบ ศรีวะรมย์
เกษตรผสมผสานบนพื้นที่สองไร่
สง่า มาลัยทัต
ผู้อนุรักษ์สายพันธุ์ไก่แจ้ไทย
สมศักดิ์ จุ้ยนาม
กับฟาร์มผักครบวงจรที่ไทรน้อย
สะอาด เมี้ยนแม้น
เลี้ยงแพะพลิกวิกฤติ จากชีวิตที่ล้มเหลว สู่ผู้มีรายได้ยั่งยืน
ไพโรจน์ ตะเพียนทอง
ทำนาข้าวปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
ประคอง เอี่ยมสำอางค์
ใช้เวลาว่างปลูกสัปปะรดสี ไม่ถึงปี มีรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
นัยนา ช่างทอง
เส้นทางของคนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย
กับการปลูกผักปลอดสารพิษ ทางเลือกใหม่ที่ไม่มีทางตัน
ณัฐสุดา จั่นบางยาง
เลี้ยงปลานิลขาย สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×