เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
สำรอง แตงพลับ
เดินทีละก้าว สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วย เกษตรผสมผสาน
การเป็นเกษตรกร ต้องมีใจรัก มีความอดทนต่อสู้กับภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การทำเกษตรต้องเดินไปทีละก้าว เรียนรู้ไปทีละก้าวด้วยตัวเอง เราจะปลูกเพื่อเน้นการบริโภคในครัวเรือนให้พออยู่พอกิน ไม่โลภ ไม่หลงไปกับความอยาก นอกจากนี้การพยายามหาความรู้ใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จได้ หากมีคนปูแนวทางการใช้ชีวิตไว้ให้ คุณสนใจที่จะทำตามหรือไม่? หากสนใจทำ คุณจะทำตามด้วยวิธีอย่างไร... หลักการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เพราะอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีสังคมกันคนละอย่าง แต่เชื่อเถอะ! มีบางอย่างที่แม้ว่าคุณจะอยู่ในสัมมาอาชีพใด คุณก็สามารถยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตได้... คุณสำรองเชื่อเสมอว่า หากทุกคนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการเกษตร ใช้ในชีวิตประวัน หรือในงานอาชีพใดก็ตาม หากทำได้ก็ย่อมประสบความสำเร็จ ขอแค่ปฎิบัติอย่างมีใจรัก ดังเช่นตัวเขาเอง ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเกษตรผสมผสาน สามารถปลดหนี้หลายแสนบาท คืนความสุขให้แก่ครอบครัวภายในระยะเวลาไม่นาน
วณิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์
สุข เมื่อรู้จักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
สีไพร ศรีแสงทรัพย์
บัวกระถางเงินล้าน
ประชา คำแก้ว
คัดความสุขให้ตัวเองด้วยความจริงใจ
สายพิน ชูเชื้อ
หอมความสุขบนนาของพ่อ หอมความสุขบนแผ่นดินเกิด
ณรงค์ สำลีรัตน์
ปราชญ์ไทยผู้ดังไกลถึงต่างแดน
พิเชษฐ์ สุดธูป
เกษตรกรผู้เลี้ยงบอนสีด้วยใจรัก
พรชัย บัวประดิษฐ์
ปลานิลไร้กลิ่นโคลน
กานต์ ฤทธิ์ขจร
เกษตรอินทรีย์การเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดต่างประเทศ
บุญปรอด เจริญฤทธิ์
ขี้แดดนาเกลือจากขยะอันไร้ค่ากลับมาเป็นปุ๋ยชั้นดีของเกษตรกรไทย
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-27°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
22-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×