เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ลิ้ม บัวรอด
ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยการปลูกข่าออร์แกนิค
ชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร ...แล้วป้าลิ้ม บุญรอด ก็ได้ชีวิตแบบนี้ไปครอง.... ป้าลิ้มเริ่มต้นการเป็นเกษตรกรด้วยการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลัก โดยเริ่มที่ปลาสลิด กุ้ง หลังจากนั้นก็มาปลากะพงขาว โดยปลูกข่าเป็นอาชีพเสริมจนสามารถส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย ตอนนี้ลูกคนโตเป็นครู ลูกชายคนเล็กเป็นช่าง ป้ายังคงทำงาน มีเงินซื้อกับข้าวกิน แค่นี้ป้าก็สุขใจและภูมิใจกับอาชีพเกษตรกรของตนแล้ว ส่วนลูกจะมาสืบทอดงานของป้าลิ้มหรือไม่ ป้าลิ้มให้เป็นเรื่องของลูก ๆ ที่ตัดสินใจกันเอง แต่ป้าลิ้มภูมิใจกับงานที่ป้าทำเสมอ และหากใครที่อยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิด หากมีปัญหาสิ่งใด ป้าลิ้มยินดีให้ตำตอบ ให้คำแนะนำทุกประการ มาถึงที่ได้เลย
อำนาจ ศรีบัวทอง
เกษตรกรเจ้าเทคโนโลยี
ปรมินทร์ ประทุมมา
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย ดอกขจร
อภิรักษ์ เขียวประเสริฐ
“สวนมะลิหอมอิ่มใจ” ปลูกแบบปลอดสารพิษ รายได้ดี สุขภาพดี
ภูเขา ชากะสิก
ผู้สืบทอดกระบองเพชรสวนลุงจรณ์ จากรุ่นสู่รุ่น
ปานศิริ ปาดกุล
ปูชุบชีวิต
ปรีดาธพันธุ์ จันทร์เรือง
ผู้ใช้ความรู้สึกด้านลบ ผลักตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า
ทศพร เจริญกิจ
สุขใจที่ได้เป็นเกษตรกรใบหม่อน
ชยุตม์ โตสำราญ
เริ่มด้วยใจ ทำด้วยรัก สวนฝรั่งออร์แกนิคกิมจู
ชนิดา อิศริญ นพสันติ
วิถีเกษตรกรในความอบอุ่นของครอบครัว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
15-31°C
นครราชสีมา
23-34°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×