เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ณรงค์ สำลีรัตน์
ปราชญ์ไทยผู้ดังไกลถึงต่างแดน
"หมากผู้ หมากเเมีย" เสน่ห์ของต้นหมากผู้หมากเมียคือสีสันและรูปทรงของใบที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกันซึ่งมีทั้งใบกลม ใบกาง ใบยาว ใบร่อง ใบราง สีเขียว สีแดง สีส้ม สีแสด สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีสันที่แปลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวต้นหมากผู้หมากเมียจะมีสีสันสดใสสวยมันวาวจนทุกคนตะลึงซึ่งแตกต่างจากช่วงฤดูฝนที่ส่วนใหญ่จะมีสีเขียวไม่สดใส คนไทยบางส่วนมีความเข้าใจผิดว่าต้นหมากผู้คือต้นที่มีใบเล็ก ส่วนต้นหมากเมียมีใบใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่ ดังนั้นคนไทยต้องศึกษาข้อมูลให้ดี การที่เรียกหมากผู้หมากเมียมันเป็นต้นไม้ที่ใบเปลี่ยนสีได้ตามฤดูกาลเหมือนกับมี 2 เพศในต้นเดียวกันอย่างช่วงฤดูร้อน - ฤดูฝนใบจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเพื่อสะสมอาหารสร้างการเจริญเติบโต เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวใบจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง เหลือง ส้มฯลฯสดใสแวววาวงดงามมากนี่จึงเป็นที่มาของชื่อหมากผู้หมากเมียสายพันธุ์ดั้งเดิมของหมากผู้หมากเมียบางกะเจ้ามีอยู่ราว 40-60ชนิด ได้มีการเพาะพันธุ์ใหม่ๆจนปัจจุบันมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ นอกจากความสวยงามของใบที่ทำให้คนรักหลงใหลแล้ว หมากผู้หมากเมียพันธุ์พื้นถิ่นที่มีใบสีเขียวยังเป็นที่ต้องการของตลาดการจัดดอกไม้ตามงานต่างๆเกษตรกรจะปลูกไว้ตามท้องร่องสวนเพื่อตัดใบขายส่งตลาดปากคลองตลาดครั้งหนึ่งเป็นแสนใบโดยขายได้ 100 ใบ 10 บาทเกษตรกรบางคงส่งลูกเรียนหนังสือจนจบด้วยใบหมากผู้หมากเมียเลยทีเดียว
พิเชษฐ์ สุดธูป
เกษตรกรผู้เลี้ยงบอนสีด้วยใจรัก
พรชัย บัวประดิษฐ์
ปลานิลไร้กลิ่นโคลน
กานต์ ฤทธิ์ขจร
เกษตรอินทรีย์การเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดต่างประเทศ
บุญปรอด เจริญฤทธิ์
ขี้แดดนาเกลือจากขยะอันไร้ค่ากลับมาเป็นปุ๋ยชั้นดีของเกษตรกรไทย
วิวัฒน์ มาบุญ
สวนกระแสยุคใหม่กับพันธุ์ไม้โบราณที่ วิวัฒน์พันธุ์ไม้
ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล
ทำเกษตรในเมืองใหญ่ ให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
ธณัส รัตนแสงศรี
เห็ดแปรรูปความสุขกินได้ที่ Happy life farm
ปรุง ป้อมเกิด
ที่สุดของผู้ปลูกมะละกอแขกดำ
สุพรรณี ศิริสวัสดิ์
เลี้ยงกุ้งก้ามแดง อาชีพสบายของคนรักสบาย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×