เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
บุญชู ศิดสันเที๊ยะ
เลี้ยงมดแดงในสวนมะม่วง ไว้ขายไข่ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
คุณบุญชูมีความสุขมากจากการหันมาทำอาชีพเกษตรกร ทุกวันนี้สามารถบอกเลยว่า สามารถยิ้มได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน จากแต่ก่อนที่ทำเกษตรเคมีมันบั่นทอนชีวิต เรียกว่าตายผ่อนส่ง พอหันกลับมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทำให้ต้นทุนการใช้เคมีนั้นไม่มีเลย ทำให้ครอบครัวมีความสุข ผลผลิตในสวนปลอดสารพิษทุกอย่าง ชีวิตของทุกคนดีขึ้น รวมทั้งรายได้ของครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยจากการเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานนั่นเอง ความสุขสบายที่ได้มานั้น ต่างจากเดิมที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างมาก ซึ่งทั้งทำให้ครอบครัวแตกแยก ลูกไปทาง แม่ไปทำงานอีกทาง พ่อไปอีกทาง ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำมาหากิน แต่เมื่อมาทำเกษตรผสมผสานได้อยู่กับธรรมชาติ ทุกคนได้กลับมาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ได้พบหน้าพูดคุยกันทุกวัน มีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้มให้กันในทุกวันจริงๆ
จณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์
สับปะรด ทองระยอง ปลูกทานสด รสหวาน ทานได้ไม่กัดลิ้น กินได้ยันแกน
ดิเรก ขำคง
ต้นอ่อนผักบุ้งออร์แกนิค ความสุขยิ่งใหญ่ ที่ได้จากพืชเล็กๆ
พยุง หนูแย้ม
กลั่นกลิ่นหอมจากดอกจำปี เพิ่มมูลค่ามหาศาล
สุนัน พละเจริญ
ปลูกกระจับเขาควายสร้างรายได้ไร่ละหมื่น
สุรกิจ ละเอียดดี
เลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คุณภาพดีๆส่งต่อถึงผู้บริโภค
สุเมธ ช้างเชื้อ
เลี้ยงเป็ดขายไข่ ความสุขเรียบง่ายที่บ้านเรา...
สมโภชน์ ทับเจริญ
ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
สงบ เพียรทำดี
ใช้ชีวิตหลังเกษียณ สร้างความสุขด้วยเกษตร
วันเพ็ญ นาทอง
เลี้ยงปลาด้วยความภูมิใจ...ปลาแรดอุทัยธานี
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×