เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ชนิดา อิศริญ นพสันติ
วิถีเกษตรกรในความอบอุ่นของครอบครัว
ไม่ว่าจะทำอาชีพใด ล้วนต้องทำด้วยความรัก ความตั้งใจ หากไม่แล้วสิ่งที่วาดหวังไว้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จ ดังเช่นพี่น้องเกษตรกรรายนี้ คุณอิศริญ – คุณชนิดา นพสันติ ที่ตกลงปลงใจสานต่อกิจการครอบครัว และเพิ่มเติมผลผลิตทางการเกษตรให้เข้ากับยุคสมัย นั่นคือ การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ที่คุณอิศริญ เล่าว่าพืชผักก็เหมือนคนต้องดูแลเอาใจใส่ทุกๆ วัน ทุกวันนี้การเป็นเกษตรกรปลูกผัก และได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวพร้อมหน้าอย่างอบอุ่น เป็นสิ่งที่เกษตรกรคู่พี่น้องทั้งสองคนนี้ภูมิใจ
กนกวรรณ อยู่สุข
เล่นไป ทำไป ส่งต่อความอร่อย ให้กับลูกค้า
ธนพร เอี่ยมสมัย
ความสำเร็จ เกิดจากความไม่ย่อท้อ
พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์
ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม เพราะเราเป็นเกษตรกรของพระราชา
ธิติมา ดาผา
รักในสิ่งที่ทำ ตามรอยเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
สำรอง แตงพลับ
เดินทีละก้าว สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วย เกษตรผสมผสาน
วณิชกรณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์
สุข เมื่อรู้จักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
สีไพร ศรีแสงทรัพย์
บัวกระถางเงินล้าน
ประชา คำแก้ว
คัดความสุขให้ตัวเองด้วยความจริงใจ
สายพิน ชูเชื้อ
หอมความสุขบนนาของพ่อ หอมความสุขบนแผ่นดินเกิด
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×